PředmětyPředměty(verze: 873)
Vyučované předměty, akademický rok 2012/2013
  
  Kód Kategorizace předmětu počet nezrušených předmětů
detail ART Umění 196
detail BIO Biologie 1288
detail DEM Demografie 94
detail ECO Ekonomie 16
detail ENV Ekologie a ochrana živ. prostředí 139
detail GEG Geografie 429
detail GEL Geologie 434
detail HLC Zdravotnické obory 486
detail CHE Chemie 637
detail INF Informatika 578
detail LAW Právo 245
detail MAT Matematika 1282
detail MED Lékařství 1666
detail PED Pedagogika 332
detail PHL Filologie 53
detail PHS Filosofie 220
detail PHY Fyzika 892
detail PLS Politologie 8
detail PMC Farmacie 85
detail PSY Psychologie 155
detail SOC Sociologie 19
detail SPO Sport 530
detail TEA Učitelství 1959
detail THE Teologie 6
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK