NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0805 Správní právo IV.
Rozvrhový lístek: 19bHP0805p1   
Osoba: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.   
Katedra: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)   
Platnost od: 24.04.2020   
Platnost do: 30.09.2020   
Lístek vytvořen: 24.04.2020 08:29   
Poslední změna: 24.04.2020 08:29 
Informace k organizaci výuky předmětu Správní právo IV (aktualizovaná verze) 

Informace k organizaci výuku předmětu Správní právo IV.

a k požadavkům ohledně přípravy na KLP v LS 2020

(aktualizovaná verze)

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

počínaje dnem 13. března 2020 byla přerušena prezenční forma výuky na Právnické fakultě UK. S ohledem na skutečnost, že prezenční forma výuky sice byla přerušena, je třeba upřesnit podmínky pro konání klauzurní práce jako formy kontroly studia. 

Za prvé, na nástěnce katedry jsou dostupné online přednášky  z předmětu Správní právo IV, které slouží nejenom k objasnění předepsaných právních předpisů, ale také k výkladu zadání a řešení klauzurních prací, které s k předmětným předpisům vážou.

Za druhé, i přes veškerou snahu o zapojení e-learningových metod do výuky je jasné, že většina Vaší přípravy na KLP bude v tomto semestru náležet v samostudiu. Aby bylo toto samostudium cílené, opakuji zde fixní seznam KLP, které Vám budou sloužit - co se týče modelových otázek - k přípravě.

3/2015 (vyvlastnění)

2/2017 (pozemní komunikace)

3/2017 (správní řád, stavební zákon)

4/2017 (silniční provoz, s.ř.s.)

1/2018 (správní řád, pozemní komunikace)

2/2018 (obecné zřízení, silniční provoz)

3/2018 (správní řád, s.ř.s., silniční provoz

4/2018 (správní řád, stavební zákon)

1/2019 (vyvlastnění a urychlení výstavby)

2/2019 (stavební zákon, pozemní komunikace, silniční provoz)

3/2019 (správní řád, stavební zákon)

Zadání KLP v letním semestru 2020 budou výcházet z typů otázek, položených ve výše uvedených klauzurních pracích a budou se očekávat odpovědi ve formě, jak bylo zveřejněno ve vzorových řešeních.

Seznam předepsaných právních předpisů zůstává nezměněn.

První klauzurní práce bude konána distanční formou dne 30. 4. pro ty studenty, kteří jsou řádně přihlášeni na 3., nebo 4. část SZZK.

O konání dalších termínů a o jejich formě (prezenční, nebo dostanční) budete v předstihu informováni v závislosti na vývoji situace.

Věřím, že Vám tyto informace pomůžou v kvalitnější přípravě na klauzurní práci.

S přátelským pozdravem,

 

                                                                                Doc. JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D.

                                                                                                garant předmětu

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK