NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Husitská teologická fakulta   
Předmět: L0505 Proseminář biblických znalostí NZ
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.   
Katedra: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Platnost od: 20.04.2020   
Platnost do: 31.12.2020   
Lístek vytvořen: 20.04.2020 23:47   
Poslední změna: 20.04.2020 23:47 
Proseminář NZ prezenční studium - výsledky dalšího online testu a info o další výuce 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

jsem ráda, že se Vám všem poslední online test podařilo napsat nad potřebných 50% (abyste ho nemuseli již opakovat) a většině z Vás také kolem 70% , což je kýžený průměr všech testů. Zvláště gratuluji Dimitrje Vaskoviči, který již podruhé dosáhl svými odpověďmi nad 100% úspěšnost testu (tj. uváděl nadmíru relevantí odpovědi.) Vámi dosažené výsledky posledního online testu naleznete v tabulce v příloze.

 

Dnes jsme byli informváni paní děkankou, že až do odovolání probíhá i nadále online výuka (vyjma posledních ročníků), proto se náš další seminář uskuteční opět online opět na stejné adrese - napíši Vámi ji pro jistotu opět do mailu - ve čtvrtek 23.4. od 15.00 do 16.30 h.

 

Připomínám, že budeme psát test Ježíšovy spory a Ježíšovi učedníci.

 

S přáním všeho dobrého ve velikonoční naději a radosti

Hana Tonzarová

 

   

Přílohy lístku  
HTF 2020 LS Výsledky testu pašije, J.slova,J.činy.docx, 15,3 KB 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK