NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.   
Katedra: Katedra občanského práva (22-KOP)   
Platnost od: 15.04.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 15.04.2020 20:54   
Poslední změna: 15.04.2020 20:54 
Přehled distančních forem kontrol studia KOP 

Přehled distančních forem kontrol studia KOP

 

OPH II – t.č. ústní zkouška, termíny budou zveřejněny v SIS

OPH IV – t.č. ústní zkouška, termíny budou zveřejněny v SIS

OPP I - zápočet udělen na základě podmínek stanovených vedoucím příslušného semináře (zápočtový test v distanční  formě apod.) s tím, že podmínky lze splnit distančně. Blíže viz. info v požadavcích ke zkoušce u předmětu v SIS.

OPP III – t.č. ústní zkouška, termíny budou zveřejněny v SIS

 

Bytové právo – t.č. ústní zkouška, termíny budou zveřejněny v SIS

Insolvenční řízení – písemný test proběhne prostřednictvím aplikace Moodle, kde bude v již oznámený čas - tedy ve středu 29. 4. 2020 od 10:00 do 11:00 otevřeno okno se zadáním testu. Blíže viz. info v požadavcích ke zkoušce u předmětu v SIS

Katastr nemovitostí – písemný test. Bližší info později na nástěnce v SIS.

Právní ochrana dítěte – zadání písemného testu bude studentům zpřístupněno v určitý termín (konec června a září), a to po určitou časově omezenou dobu. Konkrétní termíny budou zveřejněny v SIS.

Právnická povolání v justici – esej v rozsahu  3 stran textu na téma „Které právnické povolání považuji za důležité a proč“ (altern.téma: Které právnické povolání si zvolím jako svou profesi a proč?)

Předstátnicová výuka – zápočty budou uděleny všem přihlášeným studentům

Závazky z právních jednání – zápočty budou uděleny všem přihlášeným studentům

 

V případě udělování zápočtů u povinných předmětů vyučovaných v zimním semestru katedrou občanského práva jsou v individuálních případech pověřeni prověřováním znalostí i nadále doc. Elischer (OPH I a OPH III) a dr. Frintová (OPP II).

 

JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D.

tajemnice katedry

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK