NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Filozofická fakulta   
Předmět: APS300113 Psychologie sportu
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Veronika Baláková, Ph.D.   
Katedra: Katedra psychologie (21-KPS)   
Platnost od: 14.04.2020   
Platnost do: 31.05.2020   
Lístek vytvořen: 14.04.2020 23:50   
Poslední změna: 14.04.2020 23:50 
Informace 14.4.2020 

Milí studenti,

Moc děkuji za 2. a v pár případech také už za 3. úkol. Jsem ráda, že jste se k tomu postavili zodpovědně. Vidím, že jste přečetli prezentace a přidali také něco ze svých znalostí, příp. zkušeností.

Ke 2. úkolu jen 3 poznámky:

1)      Cíl a vytvořené strategie musí vždy spolu korespondovat – k tomu vám pomůže opravdu pečlivě vyspecifikovaný a ujasněný cíl.

2)      Zvolený způsob měření musí skutečně měřit daný cíl, ne obecné schopnosti či dovednosti (př. úspěšnost hodu na koš v tréninku nemusí korespondovat s dovedností zachovat klid a věřit si při trestném hodu v zápase).

3)      Při výběru strategií zkuste vybírat a formulovat opět ty co nejvíce specifické. Strategie obecnějšího charakteru nejsou špatně, jistě mají své užitečné místo v psychologické přípravě a mentálním tréninku, nicméně mělo by být vidět, že jste schopni si poradit s konkrétními situacemi.

4)      Pokud se snažíte zvýšit sebedůvěru – určitě strategii opřete o hlavní zdroj sebedůvěry, což je PŘEDCHOZÍ ÚSPĚŠNÝ VÝKON – sportovec by se k němu měl vracet na videu (doma před závodem) nebo pomocí imaginace či vnitřní řeči v daný moment na sportovišti.

 

Přeji hodně sil do zpracování úkolů! Zřejmě toho máte do dalších předmětů hodně, jelikož úkolů mám jen 8!

 

Dnes vám vkládám na nástěnku do SIS následující:

-          Motivace (slovní komentář na slidu č.16, č.18, č.19)

-          Zranění, přetrénování a vyhoření

-          Děti a sport (slovní komentář na slidu č.4, č.5)

-          Práce s talentem

 

Veronika Baláková

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK