NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP1692 Latina pro právníky II
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Klára Žytková   
Katedra: Katedra jazyků (22-KJ)   
Platnost od: 02.04.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 02.04.2020 15:01   
Poslední změna: 02.04.2020 15:01 
Latina II - distanční forma kontroly studia 

Distanční zkoušku z Latiny pro právníky II mohou konat pouze studenti řádně zapsaní na tento předmět.

 

Hodnocení bude založeno na :

  • splnění průběžných testů v Moodle (20%)

 

  • odevzdání překladových cvičení (30%)

 

  •  záverečném on-line testu v Moodle (50%)

Vypracování průběžných testů a překladových cvičení je podmínkou pro možnost konání on-line testu.

Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možnosti plnit předmět distančně, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK