NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HD117 Italský jazyk
Rozvrhový lístek: 19aHD117x01   
Osoba: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.   
Katedra: Katedra jazyků (22-KJ)   
Platnost od: 31.03.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 31.03.2020 10:39   
Poslední změna: 31.03.2020 10:39 
Distanční forma kontroly studia 

Požadavky ke zkoušce distanční formou po dobu krizových opatření:

1) heslář 200 terminologických spojení s překladem do češtiny (předložit spolu s podkladovým textem)

2) zpracování tezí disertační práce v italštině

3) italské resumé podkladového textu

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK