NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: Právnická fakulta   
Předmět: HP0142 Právnická italština jako další cizí jazyk II.
Rozvrhový lístek: 19bHP0142x01   
Osoba: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.   
Katedra: Katedra jazyků (22-KJ)   
Platnost od: 31.03.2020   
Platnost do: 30.06.2020   
Lístek vytvořen: 31.03.2020 10:14   
Poslední změna: 31.03.2020 10:14 
Distanční forma kontroly studia 
Požadavky ke zkoušce distanční formou:
 
1) Resumé zadaných textů (Persona, Capacità, Famiglia, Matrimonio, Separazione, Divorzio)
 
2) Vypracování úkolů a cvičení zaslaných mailem
 
3) Vypracování hesláře ze zvoleného právního textu
 
Minimální úspěšnost: 70%

 

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK