NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
  
Informace o lístku
Fakulta: 1. lékařská fakulta   
Předmět: B02327 Perioperační medicína
Rozvrhový lístek:    
Osoba: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.   
Katedra: Klinika anesteziologie, resuscitace a a intenzívní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00864)   
Platnost od: 03.03.2020   
Platnost do: 26.05.2020   
Lístek vytvořen: 03.02.2020 10:23   
Poslední změna: 03.02.2020 10:23 
Perioperační medicína 
   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK