NástěnkaNástěnka(verze: 237)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Katolická teologická fakulta   
Předmět: KJAZ118 Úvod do latinského jazyka 1
Rozvrhový lístek:    
Osoba: PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.   
Katedra: Katedra biblických věd (26-KBV)   
Platnost od: 21.10.2017   
Platnost do: 31.12.2017   
Lístek vytvořen: 21.10.2017 19:25   
Poslední změna: 21.10.2017 19:25 
lekce 21. října 

zopakováno a probráno:

zásady výslovnosti, cvičena na zadaných textech

osobní koncovky akt. a pas., k esse přidány tvary prézentního systému (préz., ipf., fut.) sloves 1. konjugace, vz, laudo (časována i další: ; k prézentu esse přidány také tvary imper., ipf. (eram, eras atd.), fut. (ero, eris atd.)

skloňování I. deklinace, vz. femina, rozšířeno podle s. 24–26 o II. deklinaci (vz. servus, verbum), adjektiva I. a II. deklinace (bonus, a , um): na tomto vzoru je možné naučit se koncovky I. i II. deklinace

dále: zvláštnosti slov na -er (ager agri, puer pueri; liber liberi, pulcher pulchri), přivlastňovací zájmena; orientační seznámení – netřeba zatím umět aktivně – se zájmeny is ea id, qui quae quod (s. 26); postup při výkladu/překladu latinských vět (s. 34)

 

čteno: 22/d/6, 7, 11+12, 13+14; 28/e/1

příprava: 22/b/2 ve všech 3 poznaných časech, písemně

příště mj. předložky, zájmena osobní, 2. konjugace

 

S pozdravem

Josef Šimandl

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK