NástěnkaNástěnka(verze: 233)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Husitská teologická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: Mgr. Lucie Kopecká   
Katedra: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Platnost od: 08.09.2017   
Platnost do: 30.09.2017   
Lístek vytvořen: 08.09.2017 11:18   
Poslední změna: 08.09.2017 11:18 
VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ A ZKOUŠEK Z LATINY: 6. 9. 2017 

6. 9. 2017:

Holodňáková, Kristýna L I NE, nutno pokračovat v opravě testu (problémy: poslední oprava byla z větší zčásti úspěšná, zbývá doladit dílčí chyby v časování ind. préz. akt. sloves 3. konjugace a skloňování participia prézentu aktiva a chyby v překladu – dost si tam – zbytečně – vymýšlíte);

Kroulík, Jakub 1. pokus L I NE, oprava testu možná (problémy: první část testu je vcelku solidní, chyby jsou převážně ve druhé části testu – v úkolech 6–8: zejména ve skloňování participia prézentu aktiva a v překladu);

Nedvídková, Marie L II ANO;

Pochop, Jan L II ANO;

Sedlecká, Štěpánka L I NE, nutno pokračovat v opravě testu (problémy: poslední oprava byla z větší zčásti úspěšná, zbývá doladit několik chyb v překladu a skloňování);

Šolcová, Štěpánka 1. pokus L II NE, oprava testu možná (problémy: znalost povinných slovesných stupnic; latinský slovesný systém – jeho tři kmeny a jejich využití pro tvorbu jednotlivých slovesných tvarů a participií, tedy co se od kterého kmene odvozuje; ve druhé části chybí určení vyznačených tvarů slov a nepochybně i z toho pramení chyby v překladu);

Virago, Vendula L I NE, nutno pokračovat v opravě testu (problémy: nesplnění či mylné pochopení zadání některých úkolů; skloňování participia prézentu aktiva; drobné chyby v překladu); 1. pokus L II NE (problémy: nutno ještě zopakovat a procvičit probranou latinskou gramatickou látku).

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK