NástěnkaNástěnka(verze: 247)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Husitská teologická fakulta   
Předmět:   
Rozvrhový lístek:    
Osoba: prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c.   
Katedra: HTF - Katedra filozofie (28-05)   
Platnost od: 23.02.2010   
Platnost do: 23.02.2030   
Lístek vytvořen: 23.02.2010 08:06   
Poslední změna: 23.02.2010 08:06 
Obsah předmětu bioetiky - základ 

I. vybrané kapitoly z bioetiky

Úvod (Josef Dolista)..............................................................................................

1. ODPOVĚDNOST ZA LIDSKÝ ŽIVOT (Josef Dolista).................................

1.1 Smysl a hodnota lidského života....................................................................

1.2 Počátek lidského života....................................................................................

1.2.1 Původ genotypu............................................................................................

1.2.2 Fáze rozlišování..............................................................................................

1.2.3 Vývoj velkého mozku a hominizace.............................................................

1.2.4 Rozlišení mezi lidským a ?humanizovaným? životem................................

1.3 Předávání lidského života................................................................................

l.3.1 Odpovědnost za zdraví dítěte před porodem a po narození.....................

1.3.2 Populační problémy.......................................................................................

1.3.3 Umělý zásah do lidské plodnosti.................................................................

1.4 Potrat...................................................................................................................

1.4.1 Mravní problém a problém zákona..............................................................

1.4.2 Spontánní potrat............................................................................................

1.4.3 ?Selektivní? potrat..........................................................................................

1.4.4 Přerušení těhotenství k záchraně života.....................................................

1.5 Činy proti lidskému životu...............................................................................

1.5.1 Vina z nedbalosti a neposkytnutí pomoci..................................................

1.5.2 Usmrcení nedbalostí......................................................................................

1.5.3 Sebevražda......................................................................................................

1.5.4 Vražda a účast na hromadné vraždě............................................................

1.5.5 Trest smrti.......................................................................................................

 

2. ZDRAVÍ A LÉČBA (Josef Dolista).................................................................

2.1 Smysl a hodnota zdraví a léčby......................................................................

2.1.1 Smyslupnost nemoci a utrpení.....................................................................

2.1.2 Co je lidské zdraví?........................................................................................

2.1.3 Individuální a sociální odpovědnost za zdraví..........................................

2.2 Zdravotnická povolání.....................................................................................

2.2.1 Lékařská etika.................................................................................................

2.2.2 Etický kodex....................................................................................................

2.2.3. Vztah lékaře a pacienta.................................................................................

2.3 Zdravotnická politika a zdravotní péče.......................   

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK