NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Hledání lístků
   Přihlásit přes CAS
seřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta seřadit sestupněseřadit vzestupněKód seřadit sestupněseřadit vzestupněPředmět seřadit sestupněseřadit vzestupněRozvrhový lístek seřadit sestupněseřadit vzestupněOsoba seřadit sestupněseřadit vzestupněKatedra seřadit sestupněseřadit vzestupněAktualizace Titulek
detail FHS   Mgr. Lily Císařovská Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO) 23.01.2019 16:46 Konzultační hodiny ve zkouškovém období - Lily Císařovská
detail PF   Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 23.01.2019 16:41 Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 23.01.2019 14:08 Zkouška TP III. - 24.1.2019 - Seznam zkoušejících
detail KTF   PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 22.01.2019 15:16 konzultace dle předchozí dohody
detail PF   Michaela Špačková Katedra národního hospodářství (22-KNH) 22.01.2019 14:20 Zápočet TNH II. - nahlížení do testů
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris Zahraniční oddělení (24-RZS) 22.01.2019 11:52 Stipendia ke studiu v Číně
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris Zahraniční oddělení (24-RZS) 22.01.2019 11:44 Philosophy Summer School Fail better! (Ljubljana)
detail MFF   Mgr. Dita Šebelová Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 22.01.2019 11:03 Dovolená ve zkouškovém období ZS 2018/19
detail PF   Mgr. Klára Žytková Katedra jazyků (22-KJ) 22.01.2019 10:06 Konzultační a úřední hodiny Mgr. Žytkové
detail MFF   PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 22.01.2019 10:01 Služební cesta ve zkouškovém období ZS 2018/19
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 21.01.2019 14:45 Zkouška TP III. - 22.1.2019 - Seznam zkoušejících
detail PF   Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 21.01.2019 13:16 konzultační hodiny - .prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Oddělení doktorských studií (24-IDP) 21.01.2019 11:45 SEMINÁŘ: „Aplikovaný výzkum a přenos poznatků do praxe”
detail PF   Daniela Hýblová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 18.01.2019 11:02 Konzultační hodiny KTV od 21.1. do 27.1. 2019
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 17.01.2019 19:44 změna konzultačních hodin
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris Zahraniční oddělení (24-RZS) 17.01.2019 15:11 Podpora internacionalizace na UK
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris Zahraniční oddělení (24-RZS) 17.01.2019 15:10 Intercultural Competence: Drawing on the Swiss Experience - Summer school
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 17.01.2019 10:33 Turnaje ve volejbalu a stolním tenisu a Core 4 You cvičení - výsledky, hodnocení, fotky
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 16.01.2019 09:46 Seriál Akademického MČR v MMA pod záštitou MMAA
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 16.01.2019 09:44 16. AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ V LEDNÍM HOKEJI – 2019
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 15.01.2019 12:34 změna konzultačních hodin!!!!!
detail MFF   PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 15.01.2019 09:29 Zrušení konzultačních hodin z důvodu dovolené
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 14.01.2019 18:22 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail FTVS   Tereza Hamerová Plavecké sporty (51-600500) 14.01.2019 09:19 Praktické konzultace ve zkouškovém období
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Studium humanitní vzdělanosti - Kreativní modul (24-CR) 13.01.2019 00:35 Vančát - konzultace v zimním zkouškovém období
detail KTF   PhDr. Milan Pech, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 11.01.2019 10:56 Konzultace 5.2. od 9 - 10:30h
detail HTF   Ing. Dagmar Pavlíková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 10.01.2019 22:00 Zápočtové testy z němčiny
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris Zahraniční oddělení (24-RZS) 10.01.2019 12:07 SYLFF - Stipendijní program japonské nadace Tokyo Foundation
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 09.01.2019 15:45 Zkouška TP III. - 9.1.2019 - Seznam zkoušejících
detail FTVS   Tereza Hamerová Plavecké sporty (51-600500) 09.01.2019 09:41 Konzultační hodiny ve zkouškovém období
detail PedF   PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 08.01.2019 10:37 konzultační hodiny
detail PedF   Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 08.01.2019 09:49 KONZULTAČNÍ HODINY leden 2019 (změna 9.1. na 15-16H)
detail PF   Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 08.01.2019 09:19 Změna dnešních KH prof. Dvořáka
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 04.01.2019 15:49 Konzultační hodiny-zkouiškové období ZS 2018/2019
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris Zahraniční oddělení (24-RZS) 04.01.2019 12:00 Erasmus+ studijní pobyty
detail FHS   PhDr. Jan Šimek, Ph.D. Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM) 04.01.2019 11:49 DK - kolokvia v ZS
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 03.01.2019 11:18 AM ČR ve snowboardingu 2019
detail PedF   PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 03.01.2019 10:05 konzultační hodiny ve zkouškovém období
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris Zahraniční oddělení (24-RZS) 19.12.2018 14:53 Summer school: The European System of Human Rights Protection
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris Zahraniční oddělení (24-RZS) 18.12.2018 15:59 Erasmus+ Traineeship - Europe Direct Information Reims Grand Est, France
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 17.12.2018 10:58 Zájmová a náhradní TV v zimním zkouškovém období 2018/2019
detail PF   Michal Palásek Centrum právních dovedností (22-CPD) 10.12.2018 10:43 Testovací lístek
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 29.11.2018 12:08 AM ČR v alpských disciplínách
detail PF   18bHP3804x01 JUDr. Danuše Hůlková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 29.11.2018 11:14 povinně volitelný předmět z mezinárodního práva soukromého
detail PF   Věra Šoulová Katedra evropského práva (22-KEP) 22.11.2018 13:23 náhradní termín diplomového semináře
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Oddělení doktorských studií (24-IDP) 21.11.2018 10:34 KONFERENCE: the 3rd National Conference of Historians of the 19th Century
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 19.11.2018 12:27 Upozornění na zvýšenou ochranu osobních věcí v šatnách KTV na PF !!!
detail PF   Ivanka Myslínová Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA) 13.11.2018 13:35 1. a 2. část státnice - lednový termín 2019
detail PF   Renata Říhová Centrum zdravotnického práva (22-CZP) 26.10.2018 11:54 Konzultace doc. Sovové
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris Zahraniční oddělení (24-RZS) 24.10.2018 11:08 Stipendia francouzské vlády pro doktorandy
detail PF   Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 23.10.2018 11:32 Odevzdávání diplomových prací v akadem.roce 2018/19
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 21.10.2018 20:41 Nabídka zimních TV kurzů 2019 s KTV PF
detail PF   Daniela Hýblová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 17.10.2018 10:18 Zimní TV kurzy KTV 2019
detail PF   Daniela Hýblová Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 17.10.2018 10:14 Zimní TV kurzy 2019
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 15.10.2018 13:39 Potvrzení z praxe na soudech - evidence docházky - odevzdávání vyplněných formulářů
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 12.10.2018 13:45 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. Katedra mezinárodního práva (22-KMP) 12.10.2018 13:45 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail PF   Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 05.10.2018 11:51 Termíny odevzdání diplomových prací v akad. roce 2018/2019 - Katedra obchodního práva
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 03.10.2018 14:12 Výsledek výběrového řízení na pomocné vědecké síly pro ak. rok 2018/2019
detail FHS   doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS) 24.09.2018 15:06 Office hours // Konzultační hodiny
detail PF   Martina Bárová Katedra trestního práva (22-KTP) 19.09.2018 11:54 Informace k odborné praxi na SZ - ZS 2018-2019
detail PF   Mgr. Radek Jenček Katedra tělesné výchovy (22-KTV) 21.08.2018 13:16 Odpolední posilovna PF pro fakultní veřejnost v provozu od 3.9.2018
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris Zahraniční oddělení (24-RZS) 20.06.2018 13:26 IEG Doctoral Fellowships (history)
detail FSV   PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 23.02.2018 14:14 státnice z analýzy dat
detail PF   JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. Katedra občanského práva (22-KOP) 19.02.2018 17:32 Informace k uznávání DP za práci rigorózní na katedře občanského práva
detail HTF   doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 14.02.2018 11:00 Výsledky testu z Novozákonní řečtiny I a III
detail FSV   PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 30.01.2018 12:38 státnice z analýzy dat (ISS) -23. 1. 2018
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 30.05.2017 09:23 Nahlédnutí do zápočtových testů z předmětu Pracovní právo I. ze dne 23.5.2017 psané v mí
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 07.05.2017 08:53 Konzultační hodiny dr. Morávka se přesouvají ze dne 9.5. na 10.5.
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 25.04.2017 09:47 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 25. dubna 2017 (zrušeny z důvodu zahraniční pracovní ce
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2017 06:10 Zrušení seminární výuky předmětu Ochrana osobních údajů dne 24. 4. 2017 - náhradní term
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 24.04.2017 06:09 Zrušení seminární výuky dr. Morávka z předmětu Pracovní právo I. dne 24. 4. 2017 - náhrad
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 04.04.2017 08:38 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 4. dubna 2017 (zrušeny z pracovních důvodů)
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 14.09.2015 19:43 Určování termínů obhajob a oborových státních zkoušek z obchodního práva
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 17.04.2015 19:37 2. část státní závěrečné zkoušky z oboru obchodního práva - informace
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 12.03.2014 22:33 Specializovaná státní zkouška z obchodního práva - otázky
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 25.05.2011 15:56 Amendment no. 1 to the dean’s measure no. 19/2009 regulating the supervision procedure of studies
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 25.05.2011 15:51 Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 19/2009, kterým se upravuje průběh kontroly studia
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 24.03.2009 09:40 How to sign into e-learnig for students of 1st Faculty of Medicine
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Centrum výpočetní techniky (11-00902) 24.03.2009 09:31 Návod na přihlášení do e-learningu pro studenty 1. LF UK
detail FTVS PPPD143N Mezinárodní sportovní organizace PhDr. Mgr. Radka Peřinová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 19.12.2018 15:15 Mezinárodní sportovní organizace
detail FTVS PPPD111N Senzomotorické učení PhDr. Mgr. Radka Peřinová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 03.12.2018 09:01 Zadání seminární práce
detail FTVS PPLS102 Plavání I Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 13.12.2018 06:15 Popis a informace k zápočtovým požadavkům
detail FTVS PPLS101 Teorie a základy didaktiky plavání Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 14.12.2018 14:27 podklady k předmětu
detail FTVS PPLS092 Plavání I Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 13.12.2018 06:18 Popis a informace k zápočtovým požadavkům
detail FTVS PKIN098 Historie tělesné kultury PhDr. František Kolář, CSc. Kinantropologie (51-400100) 15.01.2019 17:09 Výsledky testu z 7. a 10. 1. 2019
detail FTVS PFYB079 Fyziologie člověka MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 15.01.2019 22:02 Informace ke zkoušce 2
detail FTVS PFYB079 Fyziologie člověka MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 15.01.2019 08:30 Informace ke zkoušce z fyziologie
detail FTVS PFYB034 Biologie MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 23.01.2019 13:48 Výsledky testu z biologie
detail FTVS PFYB029 Fyziologie I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 11.10.2018 14:21 Protokoly k praktickým cvičením
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 02.11.2018 14:51 Terms for didacitcal performance
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.10.2018 10:30 presentations
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 17.10.2018 10:53 Lecture n. 3
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 10.10.2018 11:26 Lecture n. 2
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 03.10.2018 11:12 Introduction, lecture 1
detail FTVS PATL110N Atletické programy OSP PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.10.2018 16:25 Přednášká - plánování RTC
detail FTVS PATL110N Atletické programy OSP PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 23.10.2018 16:07 přednáška 23.10.
detail FTVS PATL090 Atletika II Monika Horáková Atletika (51-600100) 21.01.2019 10:43 test PATL 090 ze dne 14.1.2019
detail FTVS PATL090 Atletika II Monika Horáková Atletika (51-600100) 21.01.2019 10:09 Test PATL 090 Atletika II ze dne 21. 1. 2019
detail FTVS PATL077 Sportovní specializace IV - atletika - skoky /TR/ Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 06.12.2018 14:50 přednášky specka
detail FTVS PATL069 Sportovní specializace II - atletika - sprinty /TR/ PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail FTVS PATL064 Atletické soutěže a jejich rozhodování Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.12.2018 14:25 přednášky
detail FTVS PATL041 Kurz kondičního atletického treninku (ZS) PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 07.12.2018 11:43 Information on Winter Conditioning Courses for Foreign Students
detail FTVS PATL041 Kurz kondičního atletického treninku (ZS) PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 07.12.2018 11:39 Informace ke kurzu
detail FTVS PATL017 Atletické posilování PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 23.11.2018 10:49 Přednáška č. 1 ATL. POS.
detail FTVS PABA059 Biomechanika PhDr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 18.04.2018 12:53 prezentace a otázky ke zkoušce
detail PedF OPNS1S109A Speciální pedagogika dospělého věku a seniorů doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 14.12.2018 12:25 Svéprávnost PPT
detail PedF OPNF2F109A Didaktika FJ III – reflexe praxe 18aOPNF2F109Ax01 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 26.10.2018 08:16 Semaine 3 - seminář s absolventkou
detail PedF OPNF2F109A Didaktika FJ III – reflexe praxe 18aOPNF2F109Ax01 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 16.10.2018 13:57 Semaine 2
detail PedF OPNF2F109A Didaktika FJ III – reflexe praxe 18aOPNF2F109Ax01 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 09.10.2018 08:36 Semaine 1
detail PedF OPNF2F102A Didaktika FJ I – náslechová praxe 18aOPNF2F102Ap1 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 14.12.2018 11:21 Semaine 10
detail PedF OPNF2F102A Didaktika FJ I – náslechová praxe 18aOPNF2F102Ap1 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 07.12.2018 09:54 Semaine 9
detail PedF OPNF2F102A Didaktika FJ I – náslechová praxe 18aOPNF2F102Ap1 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 30.11.2018 09:18 Semaine 8
detail PedF OPNF2F102A Didaktika FJ I – náslechová praxe 18aOPNF2F102Ap1 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 23.11.2018 20:44 Semaine 6 et 7
detail PedF OPNF2F102A Didaktika FJ I – náslechová praxe 18aOPNF2F102Ap1 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 09.11.2018 08:46 Semaine 5
detail PedF OPNF2F102A Didaktika FJ I – náslechová praxe 18aOPNF2F102Ap1 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 02.11.2018 07:57 Semaine 4
detail PedF OPNF2F102A Didaktika FJ I – náslechová praxe 18aOPNF2F102Ap1 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 26.10.2018 08:14 Semaine 3
detail PedF OPNF2F102A Didaktika FJ I – náslechová praxe 18aOPNF2F102Ap1 Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 19.10.2018 09:30 Semaine 2
detail PedF OPBF2F110A Praktický jazyk a reálie III 18aOPBF2F110Ax02 Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 02.10.2018 10:43 Francouzština - Praktický jazyk a reálie pro 2. ročník ZS 2018/19
detail PedF OPBF2F101A Praktický jazyk a reálie I Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 08.11.2018 13:44 Activité "fait divers/littérature"
detail MFF NUAS022 Praktikum z aplikačního software - sazba textových dokumentů 18aNUAS022x01 Mgr. Lenka Forstová Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) 06.11.2018 10:48 Organizace výuky
detail MFF NUAS002 Praktikum z aplikačního software - Excel 18aNUAS002x01 Mgr. Lenka Forstová Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) 06.11.2018 10:49 Organizace výuky
detail MFF NOFY022 Fyzika III (optika) doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) 21.01.2019 14:27 Další termín opravy opravné písemky
detail MFF NOFY022 Fyzika III (optika) doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) 15.01.2019 14:43 Výsledky opravy 2. písemky
detail MFF NOFY022 Fyzika III (optika) doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) 08.01.2019 16:09 Výsledky 2. písemky, podmínky opravy
detail MFF NMMA403 Reálné funkce 1 prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. Katedra matematické analýzy (32-KMA) 11.01.2019 15:50 Materiály k Reálným funkcím 1
detail MFF NMET061 Projektový seminář I RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) 04.01.2019 13:26 Program projektového semináře v ZS 2018/2019
detail MFF NMAI054 Matematická analýza I 18aNMAI054x08 prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. Matematický ústav UK (32-MUUK) 07.01.2019 15:35 Výsledek 3. zápočtoivého testu
detail MFF NJAZ083 Němčina pro velmi pokročilé I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 14.01.2019 13:43 konzultace 16.1.
detail MFF NJAZ081 Německý jazyk pro středně pokročilé I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 14.01.2019 13:44 konzultace 16.1.
detail MFF NJAZ053 Německý jazyk pro pokročilé I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 14.01.2019 13:44 konzultace 16.1.
detail MFF NJAZ051 Německý jazyk pro mírně pokročilé I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 14.01.2019 13:43 konzultace 16.1.
detail MFF NJAZ049 Německý jazyk pro začátečníky I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 14.01.2019 13:45 konzultace 16.1.
detail MFF NJAZ041 Ruský jazyk pro mírně pokročilé I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 14.01.2019 13:45 konzultace 16.1.
detail MFF NJAZ039 Ruský jazyk pro začátečníky I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Katedra jazykové přípravy (32-KJP) 14.01.2019 13:45 konzultace 16.1.
detail MFF NBCM307 Astrobiologie RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Fyzikální ústav UK (32-FUUK) 25.10.2018 15:34 Termín konání přednášek
detail HTF LPSY93 Pokročilá terénní sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.02.2018 17:06 kdo je zákazníkem sociálních služeb
detail HTF LPSY90 Sociální výzkum I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.01.2019 14:22 KONTROLA BODŮ - PROSBA - DŮLEŽITÉ
detail HTF LPSY90 Sociální výzkum I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 30.12.2018 17:02 informace k atestaci
detail HTF LPSY90 Sociální výzkum I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 29.12.2018 19:01 odevzdárny pr úkoly 3 a 4
detail HTF LPSY90 Sociální výzkum I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 29.12.2018 18:57 hodnocení konceptualizace
detail HTF LPSY90 Sociální výzkum I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail HTF LPSY86 Pokročilá krizová intervence Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2016 14:55 aj literatura ke kurzu
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.01.2019 14:17 KONTROLA BODŮ - PROSBA - DŮLEŽITÉ
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 30.12.2018 17:02 informace k atestaci
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 30.12.2018 16:56 poslední prezentace + otázky k testu
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 29.12.2018 20:11 zadání úkolu 3
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 28.12.2018 14:06 body úkol 2
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 17.12.2018 07:31 prezentace 8
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.12.2018 14:08 další dva texty k čítance
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.12.2018 13:59 prezentace 7 + testové otázky do teď
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.11.2018 16:09 spirituální diskurs prezentace
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.11.2018 17:53 Healy - social work theories in context
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 03.11.2018 19:42 hodnocení úkol 1
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 29.10.2018 14:40 prezentace
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.10.2018 14:10 prezentace 4
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.10.2018 18:02 záznam společné práce v hodině
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.10.2018 16:30 prezentace 3
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 13.10.2018 13:19 Healy
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 13.10.2018 13:17 prezentace 2 + čítanka
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 13.10.2018 13:13 úkol 1
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 01.10.2018 13:24 úvod
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.01.2018 14:03 tsp_různé rezorty SPR
detail HTF LPSY83 Teorie sociální práce Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.11.2017 17:48 payne (3 pohledy na SPR), ukázka posouzení dle PIE
detail HTF LPSY75 Gender v sociální práci Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.04.2016 17:24 ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA KE KURZU
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.01.2019 14:22 KONTROLA BODŮ - PROSBA - DŮLEŽITÉ
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 30.12.2018 17:02 informace k atestaci
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 30.12.2018 16:57 finální podoba studijního materiálu na tento semestr
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 29.12.2018 19:00 odevzdárny pr úkoly 3 a 4
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 29.12.2018 18:56 hodnocení konceptualizace
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 17.12.2018 16:17 prezentace 10b
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 17.12.2018 07:57 prezentace 10
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.12.2018 14:13 prezentace 9
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 03.12.2018 14:13 prezentace 8
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.11.2018 13:29 prezentace 7 + upravená studijní pomůcka (do ted)
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 12.11.2018 14:41 prezentace
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 01.11.2018 06:20 hodnocení úkol 1
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 29.10.2018 16:10 konceptualizace klíčového termínu
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 29.10.2018 14:39 prezentace
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.10.2018 14:09 prezentace 4
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 13.10.2018 14:18 prezentace 3
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 13.10.2018 13:24 prezentace 2 + podkladový studijní materiál (netisknout)
detail HTF LPSY61 Metody a techniky sociálního výzkumu I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 13.10.2018 13:23 prezentace_úvod
detail HTF LPSY41 Komunikační dovednosti MgA. Alena Špačková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.01.2019 14:15 Výsledky písemky KD
detail HTF LPSY10 Sociální zabezpečení Mgr. Tereza Palánová HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.05.2017 12:25 Prezentace ke zkoušce
detail HTF LPSY01 Úvod do teorie a metod sociální práce I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 09.10.2017 14:19 definice SPR (Matoušek, ISFW)
detail HTF LPAS13 Kultura mluveného projevu I. MgA. Alena Špačková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.01.2019 14:17 Výsledky písemky KMP I
detail HTF LBIB02 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 20.01.2019 17:24 Výsledky testů SZ prosem. kombinované studium po 17.1.2019
detail HTF LBIB02 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 20.01.2019 16:55 Výsledky testů prosem. SZ po 17.1.2019 - denní studium
detail HTF LBIB02 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2019 23:32 Doplněná tabulka výsledků SZ
detail HTF LBIB02 Proseminář biblických znalostí SZ 18aLBIB02x04 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2019 00:25 Dálkové studium - zápočtový test - Prosem. SZ - termíny
detail HTF LBIB02 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2019 00:19 Výsledky testů SZ + info o termínech pro doplňující a opravné testy
detail HTF LBIB02 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.12.2018 23:15 Proseminář SZ - místnost pro 14.12.2018
detail HTF LBIB02 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.12.2018 10:53 Prosím SZ -Zrušení výuky třetí skupiny dnes od 16.30 do 18.00
detail HTF LBIB02 Proseminář biblických znalostí SZ Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 25.11.2018 15:22 Proseminář SZ - všechny skupiny - výsledky testů + informace k výuce
detail HTF LBIB01 Úvod do biblických studií ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail KTF KPED103 Katechetika doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) 30.11.2018 15:16 Prezentace8
detail KTF KPED103 Katechetika doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) 30.11.2018 15:04 Prezentace6
detail KTF KPED103 Katechetika doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) 30.11.2018 15:02 Prezentace5
detail KTF KPED103 Katechetika doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) 30.11.2018 14:41 Prezentace4
detail KTF KPED103 Katechetika doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) 30.11.2018 14:39 Prezentace3
detail KTF KPED103 Katechetika doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) 30.11.2018 14:26 Prezentace2
detail KTF KPED103 Katechetika 18aKPED103x01 doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) 30.11.2018 14:23 Prez1
detail KTF KPED103 Katechetika doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) 24.11.2018 09:49 Prezentace7
detail KTF KHIS014 České a středoevropské dějiny 1 PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) 16.01.2019 13:36 Výsledky - zápočtový test - 16. ledna 2018
detail KTF KHIS014 České a středoevropské dějiny 1 PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) 16.01.2019 13:22 Výsledky zápočtového testu - 14. ledna 2018
detail KTF KDKU247 Kulturní a sociální antropologie 1 Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D. Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) 08.01.2019 13:20 Texty k zápočtu
detail KTF KDKU128 Profánní ikonografie 1 PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 22.01.2019 15:16 výsledky testu
detail KTF KDKU032 Přehledné dějiny barokního umění 1 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 21.01.2019 18:52 výsledky testu 21. 1. 2019 - pro letos prvně zapsané
detail KTF KDKU032 Přehledné dějiny barokního umění 1 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 21.01.2019 18:51 výsledky testu - pro posluchače z loňského akademického roku
detail KTF KDKU032 Přehledné dějiny barokního umění 1 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 12.10.2018 10:43 podklady - seznam staveb evropské barokní architektury
detail KTF KDKU022 Evropské a české baroko 1 PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 22.01.2019 16:18 výsledky testu
detail KTF KDKU020 Přehledné dějiny renesančního umění 1 doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 20.01.2019 17:47 Výsledky testu 2. termín
detail KTF KDKU001 Úvod do dějin umění PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) 22.01.2019 15:17 Výsledky 1. testu z Úvodu do DU z 22.1.2019
detail FSV JSZ035 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 15.06.2018 11:06 státnice z analýzy dat 12.6.2018
detail FSV JSM406 Statistics in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 20.12.2018 16:01 test and HW evaluation
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 18.01.2019 10:56 výsledky testu Úvod do sociologie (15.1.2019)
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 11.01.2019 09:44 výsledky testu Úvod do sociologie (8.1.2019)
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 07.01.2019 13:35 updated (07/01/2019) essay evaluation/hodnocení esejí a wikihesel
detail FSV JSB998 Úvod do sociologie PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 07.01.2019 13:35 výsledky testu Úvod do sociologie
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 22.01.2019 19:41 výsledky opravných a náhradních testů SPSS
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 22.01.2019 10:25 výsledek zkouškového testu 3.1.201822
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 22.01.2019 09:13 výsledek opravného a náhradního testu 15.1.2019
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 15.01.2019 23:04 výsledky testu z SPSS (15.1.2019)
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 10.01.2019 12:18 výsledky testu z SPSS (opravné a náhradní z 8.1.2019)
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 08.01.2019 14:26 zkouškový test SPSS 8.1.
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 22.12.2018 11:55 výsledky testu z SPSS (test 2)
detail FSV JSB537 Analýza dat v SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Katedra sociologie (23-KS) 23.11.2018 11:39 výsledky testu z SPSS
detail FSV JEM131 Antitrust Economics PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Institut ekonomických studií (23-IES) 28.06.2017 14:41 Next JEM131 - Antitrust Economics will be open in summer term 2019.
detail PF HV1600 Soudní rozhodnutí v civilních věcech Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 21.01.2019 09:49 Nahlédnutí do vypracovaných prací
detail PF HS1005 Občanské právo procesní - obhajoba diplomové práce Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 09.01.2019 11:13 Zbývající termín obhajob OPP - leden 2019
detail PF HS1005 Občanské právo procesní - obhajoba diplomové práce Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 08.01.2019 08:10 Obhajoby dipl.prací v lednu - OPP
detail PF HS1004 Občanské právo hmotné - obhajoba diplomové práce Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 09.01.2019 09:22 Obhajoby OPH - leden 2019
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail PF HP3000 Obchodní právo - KLP Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 01.10.2018 13:43 Oznámení k termínům KLP v akad. roce 2018/2019
detail PF HP0701 Správní právo I 18aHP0701x13 JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP) 30.12.2018 20:18 Zápočet-Dr.P.Svoboda
detail PF HP0631 Politologie JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. Katedra politologie a sociologie (22-KPS) 18.01.2019 10:04 Nahlížení do písemných prací z politologie opravovaných dr. Ondřejkovou
detail PF HP0401 Římské právo a základy novodobého práva soukromého I Eva Boháčová Katedra právních dějin (22-KPD) 22.01.2019 13:02 Výsledky
detail PF HP0392 Právo životního prostředí II JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 27.11.2018 15:04 Sdělení studentům - zkouškové 2019
detail PF HP0392 Právo životního prostředí II Mgr. Eva Slavíčková Katedra práva životního prostředí (22-KPZP) 06.11.2018 14:41 Sdělení studentům ke konání zkoušky z PŽP II
detail PF HP0296 Obchodní právo III Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 03.01.2019 11:18 Oznámení ke konzultačním hodinám Katedry obchodního práva v zimním zk. období (2018/2019)
detail PF HP0292 Obchodní právo II Alena Vacková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 17.01.2019 12:39 Oznámení k zápočtům za zimní semestr
detail PF HP0292 Obchodní právo II JUDr. Danuše Hůlková Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 15.11.2018 14:58 termíny zápočtového testu Obchodní právo II
detail PF HP0291 Obchodní právo I JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 14.01.2019 16:04 Podmínky pro získání zápočtu z předmětu Obchodní právo I
detail PF HP0291 Obchodní právo I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Katedra obchodního práva (22-KOBCHP) 19.03.2015 15:03 Zápočet z obchodního práva I.
detail PF HP0282 Občanské právo procesní II Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 14.01.2019 08:53 Kolokvia pro udělení zápočtů - OPP II
detail PF HP0281 Občanské právo procesní I Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 14.01.2019 08:52 Kolokvia pro udělení zápočtů - OPP I
detail PF HP0273 Občanské právo hmotné III Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 07.01.2019 10:20 Kolokvia pro udělení zápočtů - OPH III
detail PF HP0271 Občanské právo hmotné I Monika Cascino Katedra občanského práva (22-KOP) 07.01.2019 10:21 Kolokvia pro udělení zápočtů - OPH I
detail PF HP0003 Diplomový seminář I. z tematického okruhu politologie JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. Katedra politologie a sociologie (22-KPS) 14.01.2019 22:27 Termíny diplomového semináře na katedře politologie a sociologie
detail PF HB0891 CŽV - České a československé právní dějiny I Eva Boháčová Katedra právních dějin (22-KPD) 17.01.2019 08:46 Výsledky
detail PF HB0401 CŽV - Římské právo a základy novodobého práva soukrom. I. Eva Boháčová Katedra právních dějin (22-KPD) 22.01.2019 13:01 Výsledky
detail LFP E0110030 Neonatologie doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. Oddělení neonatologie (14-361) 25.03.2013 16:52 Podmínka účasti na výuce
detail 1.LF B80632 Interní propedeutika Iva Buršová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 19.10.2018 16:09 Propaedeutics - practicals - 1st Medical Dept. - Haematology + Nefrology
detail 1.LF B80307 Interna - hematologie Bc. Hana Keharová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 01.03.2018 10:08 Year 5, circle 5051 and 5052 HAEMATOLOGY SCHEDULE 5.3.-16.3.2018 lectures at 1st Department of medic
detail 1.LF B80073 Interna - SRZk Bc. Hana Keharová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail 1.LF B00632 Interní propedeutika Iva Buršová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 19.10.2018 16:18 Stáže z Interní propedeutiky - I. Interní klinika, kllinika hematologie
detail 1.LF B00307 Interna - hematologie Bc. Hana Keharová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 16.04.2018 10:47 5. roč. - 2 týdenní stáže na I. interní klinice AKAD. ROK 2017-2018
detail 1.LF B00073 Interna - SRZk Bc. Hana Keharová I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail FF ASZNJ0023 Němčina. FOJK. Blended learning 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Jazykové centrum - němčina (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail FF AAH500127 Odborná exkurze doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS) 08.01.2019 16:24 referáty k exkurzi 2019 a literatura k nim
detail FF AAH500042 Archivní exkurze doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS) 08.01.2019 16:23 referáty k exkurzi 2019 a literatura k nim
detail FF AAH100090 Odborná exkurze doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS) 08.01.2019 16:21 referáty k exkurzi 2019 a literatura k nim
detail FF AAH100072 Odborná exkurze doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS) 08.01.2019 16:19 referáty k exkurzi 2019 a literatura k nim
Počet nalezených lístků: 274
legenda
  • Kliknutím na Titulek lístku nebo na ikonku Detail se zobrazí detailní informace o lístku.
  • Doposud nepřečtěné lístky (nebo lístky, které byly nově aktualizovány) mají titulek lístku tučně zvýrazněný.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK