Hledání osobHledání osob(verze: 273)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Šárka Žaloudková Boháčová
Příjmení: Žaloudková Boháčová
Jméno: Šárka
Rodné příjmení: Boháčová
Státní občanství: Česká republika
Trvalý pobyt v ČR: Ano
E-mail: sarkaboh@gmail.com
   
Druh studia: bakalářské
Forma studia: prezenční
Studijní program: Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Studijní obor: Molekulární biologie a biochemie organismů
Ročník:3
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Studijní stav:absolvoval (2016/2017)
Studentské práce:Zkřížená prezentace antigenů – mechanismus a biologický význam
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK