Hledání osobHledání osob(verze: 273)
Informace o studentovi
   Přihlásit přes CAS
Mgr. Stanislav Machač, Ph.D.
Příjmení: Machač
Jméno: Stanislav
   
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Studijní obor: Fyzioterapie
Ročník:3
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Studium: ukončeno (2007/2008)
Studentské práce:Fyzioterapie po zlomeninách v oblasti hlezenního kloubu s ohledem na stabilitu osového orgánu
   
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Studijní obor: Fyzioterapie
Ročník:2
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Studium: ukončeno (2009/2010)
Studentské práce:Srovnání energetického výdeje pomocí pohybových senzorů s jinými standardizovanými metodami
   
Studijní program: Kinantropologie (P7403)
Studijní obor: Kinantropologie
Ročník:6
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Studium: ukončeno (2015/2016)
Školitel: Kolář Pavel, prof. PaedDr., Ph.D.
Radvanský Jiří, doc. MUDr., CSc.
Studentské práce:Vliv traumatické míšní léze v krční oblasti na kardiovaskulární zdatnost
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK