Hledání osobHledání osob(verze: 273)
Informace o učiteli/zaměstnanci
   Přihlásit přes CAS
PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Adresa:
Sídlo: 1.15
Fax:
Další informace: http://bakalar.fhs.cuni.cz/SHV-162.html
 
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Katedra: Katedra historických věd (24-KHV)
Telefon: 224271425
E-Mail: Martina.OndoGrecenkova@fhs.cuni.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 17:00–18:30, pravidelně přes MS Teams; adresa konzultační místnosti: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab0b7d73c07964274b7bff32bd56022ef%40thread.tacv2/conversations?groupId=1f23db5f-f13f-4fb7-ad53-33e3b40491f8&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK