Hledání osobHledání osob(verze: 234)
Informace o učiteli/zaměstnanci
   Přihlásit přes CAS
prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.
Adresa:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-Mail: JAN.DVORACEK@LF1.CUNI.CZ
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1521471499812644
 
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Katedra: Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00720)
Konzultační hodiny:
Předměty   Rozvrh   Výsledky anket   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK