Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Theological Studies (0221RA100013)

  Faculty: Catholic Theological Faculty
  Study programme: Theological Studies (B0221A100013)
  Form of study: distance
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 50
  Standard length of study: 4 years
  Application type: Online, Paper

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  56 / 71

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date 1: 28.02.2021
   Application submission date 2: 03.08.2021
  • shrink expand
  • shrink expand
   Studijní program je sestaven jako koncepční celek, který studentům poskytuje ucelené uvedení do všech základních disciplín teologie a s nimi souvisejících filozofických, historických, etických kanonicko-právních a spirituálních otázek. Studium vedle faktických poznatků uvádí do specifických metod příslušných předmětů a předkládá studentům současný stav bádání v souladu s učitelskou službou katolické církve. Vedle povinného jádra se zájemcům nabízejí jako volitelné předměty například staré jazyky (latina, řečtina, hebrejština), dovednosti z oblasti psychologie, katecheze a pastorace nebo duchovní cvičení. Absolventi mohou najít uplatnění na poli církevní služby a v profesích, v nichž se vyžaduje profesionální přehled o otázkách křesťanské víry a života církve.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá formou ústního rozhovoru. Zkouškou jsou prověřovány:
   a) znalosti Katechismus katolické církve (max. 20 bodů)
   b) kulturně-společenský přehled a přehled o životě katolické církve, a to včetně reflexe osobního způsobu uplatňování svobody náboženského vyznání (max. 20 bodů)

   Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40
   Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 08.09.2021 Until: 08.09.2021
   Alternative date (of entrance exam): 16.09.2021 Until: 16.09.2021
  • shrink expand
   Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2001
   Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001
   nebo:
   Youcat. Katechismus katolické církve pro mladé. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011
   FRANZEN, A.: Malé dějiny církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006
   STRUPE, U. – KIRCHSCHLÄGER, W.: Jak porozumět Bibli. Úvod do Starého a Nového zákona, Praha: Vyšehrad, 2000
   PETROSILLO, P.: Křesťanství od A do Z. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998
   RATZINGER, J.: Úvod do křesťanství. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2007
   nebo:
   KASPER, W.: Uvedení do víry. Trinitas 2003
   KASPER, W.: Dogma pod Božím slovem. Vyšehrad 2006
   PELIKÁN, J.: Ježíš v proměnách staletí. Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008
   RICHTER, K.: Liturgie a život, Praha: Vyšehrad, 2003
   SKOBLÍK, J.: Přehled křesťanské etiky, Praha: Karolinum, 1997
   ŠPIDLÍK, T.: Prameny světla. Příručka křesťanské dokonalosti, Velehrad: Refugium, 2000
   nebo:
   SHELDRAKE, P.: Spiritualita a historie. Brno: CDK, 2003
   WEISMEYER, J.: Život v plnosti. Dějiny teologie a duchovního života. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994
  • shrink expand
   Vzdělání v programu Teologické nauky poskytuje intelektuální předpoklady pro odbornou pastorační práci ve všech institucích katolické církve (zařazení jako jáhen, pastorační asistent, lektor a akolyta, katecheta, vedoucí křesťanských společenství a dobročinných občanských sdružení, práce ve farní charitě, správa církevních objektů atd.) a pro působení ve státních, společenských i soukromých organizacích, včetně publicistiky (redakce novin, časopisů a knih; rozhlas a televize), při kterém je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy.