Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2021/2022. However, the academic year for the next admission procedure is 2022/2023.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Psychology with special pedagogy extension (0313RA230008)

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Psychology with special pedagogy extension (B0313A230008)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 40
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2021
  • shrink expand
   The field of study Psychology with the extension of special pedagogy is focused on acquiring basic professional knowledge and skills in psychological and selected special-pedagogical fields that are relevant to psychology. Emphasis is placed on the basic theoretical disciplines of psychology (ie general, developmental, social psychology, personality psychology, history of psychology) and on the methodology of psychological research (ie research design, methodological paradigms, methods of data collection and analysis) and applied disciplines ( eg educational psychology, work psychology, etc.). The study is primarily academically oriented and it is therefore expected to continue in the follow-up Master's degree programs in psychology or related fields. At the same time, however, the study offers sufficient knowledge and skills of a practical character to enable them to work on the labor market, especially in assistant positions in schools, counseling and special educational facilities, social care institutions, etc. for this, it is also necessary to complete a follow-up Master's study. The study program is compatible with the requirements of the European standards EuroPsy, facilitating student and graduate international mobility.
  • shrink expand

   Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Psychologie, studijního oboru Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku je jednokolová a tvoří ji písemný test, který vychází výhradně z doporučených odborných publikací.

   Část testových otázek je formulována v anglickém jazyce (jednoduchý odborný text).

   Za každou úspěšně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Test má 100 otázek.

   Celkem max. 100 b.

  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 07.06.2021 Until: 18.06.2021
   Alternative date (of entrance exam): 28.06.2021 Until: 29.06.2021
  • shrink expand

   Změna termínu ověření pro všechny studijní programy:

   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07. 06. 2021 do: 09. 07. 2021

   Náhradní termín (přijímací zkoušky) od: 12. 06. 2021 do: 14. 07. 2021
   (náhradní termín vždy alespoň 5 dní po řádném termínu)

  • shrink expand

   Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B.L., Loftus, G.R., Wagenaar, W.A: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012.

   Fischer, S. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008.

   Ukázku modelového testu naleznete na http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.html.

  • shrink expand
   The field of study Psychology with the extension of special pedagogy provides the graduates with basic professional knowledge and skills in psychological and specifically also special pedagogical disciplines. Emphasis is placed on the acquisition of academic knowledge and competences from basic theoretical disciplines and methodology and on the application-oriented knowledge and skills. Their combination allows graduates to continue their studies in the follow-up Master's degree programs in psychology, or in related fields. But also to enter the labor market and find employment in school, counseling and special education facilities, social care institutions, etc. The study program is compatible with the requirements of the European standards EuroPsy, thus facilitating student and graduate international mobility.