Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Vybrané kapitoly z filosofie a etiky (168)

  Vybrané kapitoly z filosofie a etiky
  Lifelong learning programme - University of the Third Age
  Third Faculty of Medicine
  full-time
  Czech
  Úvod do lékařské etiky. Etika, morálka, mrav.
  Etika a přírodní vědy, etika a právo
  Postup při řešení bioetického problému.
  Popis problému, deskriptivní etika, normativní etika.

  Základní etické teorie.
  Hedonismus. Utilitarismus. Deontologie. Etika ctností.

  Problém osoby. Od etiky kmene po Všeobecnou deklaraci lidských práv.
  Status lidské osoby: kdy začíná život?

  Problém osoby II. Eugenika. Akce T4. Holocaust.

  Čtyři principy lékařské etiky. Princip autonomie.

  Úvod do environmentální etiky. Odpovědnost na Zemi ale i vůči Zemi.
  Antropocentrismus. Biocentrismus. Ekocentrismus.

  Kdo je člověk? Od animismu k panmechanismu.

  Gen-etika. Etika genetiky. Genové terapie. Etika mezi behaviorismem a genetickým determinismem.

  Etika práce s laboratorními zvířaty. Člověk a zvíře. Altruismus u zvířat.

  Lékařský výzkum a etika.
  University of the Third Age
  ne
  ne
  30
  maturita
  důchodový věk

   • shrink expand
    other
    Osvědčení o absolvování programu
   • shrink expand
    Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
    Department of Medical Ethics and Humanities 3FM CU
    Department of Medical Ethics and Humanities 3FM CU
    3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
   • shrink expand
    2022/2023
    winter semester, October
    2
    28 hours
    2 hod. 1x za 14 dní , říjen 2022- červen 2023
    Thursday
   • shrink expand
    200 Kč / year
    Kurz je možné absolvovat pouze jednou.
    osvobozeno
   • shrink expand
    Ústav etiky, 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
    Department of Medical Ethics and Humanities 3FM CU
    Zuzana Filipi
    zuzana.filipi@lf3.cuni.cz
    267102904
    23.04.2022 - 31.08.2022
    od 23. 4. 2022 - 31. 8. 2022
    Elektronická přihláška
   • shrink expand