Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Vybrané kapitoly z filosofie a etiky (168)

  Vybrané kapitoly z filosofie a etiky
  Program CŽV - univerzita třetího věku
  3. lékařská fakulta
  prezenční
  čeština
  Úvod do lékařské etiky. Etika, morálka, mrav.
  Etika a přírodní vědy, etika a právo
  Postup při řešení bioetického problému.
  Popis problému, deskriptivní etika, normativní etika.

  Základní etické teorie.
  Hedonismus. Utilitarismus. Deontologie. Etika ctností.

  Problém osoby. Od etiky kmene po Všeobecnou deklaraci lidských práv.
  Status lidské osoby: kdy začíná život?

  Problém osoby II. Eugenika. Akce T4. Holocaust.

  Čtyři principy lékařské etiky. Princip autonomie.

  Úvod do environmentální etiky. Odpovědnost na Zemi ale i vůči Zemi.
  Antropocentrismus. Biocentrismus. Ekocentrismus.

  Kdo je člověk? Od animismu k panmechanismu.

  Gen-etika. Etika genetiky. Genové terapie. Etika mezi behaviorismem a genetickým determinismem.

  Etika práce s laboratorními zvířaty. Člověk a zvíře. Altruismus u zvířat.

  Lékařský výzkum a etika.
  Univerzita třetího věku-Etika
  ne
  30
  maturita
  důchodový věk
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
   Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
   Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
   3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2022/2023
   zimní semestr, Říjen
   2
   28 hodin
   2 hod. 1x za 14 dní , říjen 2022- červen 2023
   Čtvrtek
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   200 Kč / rok
   Kurz je možné absolvovat pouze jednou.
   osvobozeno
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Ústav etiky, 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10
   Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
   Zuzana Filipi
   zuzana.filipi@lf3.cuni.cz
   267102904
   23.04.2022 - 31.08.2022
   od 23. 4. 2022 - 31. 8. 2022
   Elektronická přihláška
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)