Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2021/2022. However, the academic year for the next admission procedure is 2024/2025.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Rizika kyberprostoru a kyberšikana (6950)

  Rizika kyberprostoru a kyberšikana
  Lifelong learning programme - Interest-oriented
  Faculty of Education
  distance
  Czech
  Vzdělávací program je představován seminářem přibližujícím aktuální informace o rizikách kyberprostoru (internet a jeho služby, mobily) včetně ukázek a poznatků z reálné praxe a dále je zaměřen na reflexi reálných problémů účastníků a na možnosti rozvíjejících forem výuky pro prevenci rizikových jevů.
  Rizika kyberprostoru a kyberšikana
  • Vymezení základních pojmů: kyberprostor, šikana a kyberšikana, projevy.
  • Příklady ze školní praxe, úvodní kazuistiky.
  • Kyberprostor a jeho specifika: kyberprostor a život on-line, digitální domorodci a digitální propast.
  • Sociální sítě, rizika pohybu, komunikace, hrozby.
  • Mobily a komunikační sítě: vliv na výkon a úspěchy žáků, zdravotní rizika mobilů, rizika sociální, specifika školního prostředí, Instalování aplikací.
  • Chování dětí v kyberprostoru: věk dětí, proč se může kyberšikana dít, realita sociálních sítí.
  • Prevence rizikového chování: výchova a vzdělávání ke zmírnění rizik, principy, osobnostní a sociální výchova.
  • Pravidla chování dětí/žáků: zásadní pravidla chování v kyberprostoru a síťová etiketa, desatero bezpečnějšího internetu, pravidla „mobilování“, jak dítěti nastavit mobil.
  • Kazuistiky k tématu.
  • Didaktická hra k tématu rizik kyberprostoru: s reflektivními prvky, vhodná pro skupinovou práci žáků, postavená na principech badatelsky orientované výuky a vrstevnické komunikace.
  • Dotazy účastníků, analýza, diskuse, reflexe.
  • Předání materiálů pro účastníky: informační přehledy k tématu, odkazy na vybrané elektronické zdroje k rizikům kyberprostoru.
  Přímou cílovou skupinou jsou učitelé 1. a 2. stupně základních škol.

   • shrink expand
    other
    Osvědčení o absolvování programu
   • shrink expand
    Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    online
   • shrink expand
    2021/2022
    summer semester, March
    14.03.2022
    Short-time
    8 hours
   • shrink expand
    1238 Kč / kurz
   • shrink expand
    Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Iva Gecková
    iva.geckova@pedf.cuni.cz
    221 900 342
    07.02.2022 - 05.03.2022