Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Rizika kyberprostoru a kyberšikana (6950)

  Rizika kyberprostoru a kyberšikana
  Program CŽV - zájmový
  Pedagogická fakulta
  distanční
  čeština
  Vzdělávací program je představován seminářem přibližujícím aktuální informace o rizikách kyberprostoru (internet a jeho služby, mobily) včetně ukázek a poznatků z reálné praxe a dále je zaměřen na reflexi reálných problémů účastníků a na možnosti rozvíjejících forem výuky pro prevenci rizikových jevů.
  Rizika kyberprostoru a kyberšikana
  • Vymezení základních pojmů: kyberprostor, šikana a kyberšikana, projevy.
  • Příklady ze školní praxe, úvodní kazuistiky.
  • Kyberprostor a jeho specifika: kyberprostor a život on-line, digitální domorodci a digitální propast.
  • Sociální sítě, rizika pohybu, komunikace, hrozby.
  • Mobily a komunikační sítě: vliv na výkon a úspěchy žáků, zdravotní rizika mobilů, rizika sociální, specifika školního prostředí, Instalování aplikací.
  • Chování dětí v kyberprostoru: věk dětí, proč se může kyberšikana dít, realita sociálních sítí.
  • Prevence rizikového chování: výchova a vzdělávání ke zmírnění rizik, principy, osobnostní a sociální výchova.
  • Pravidla chování dětí/žáků: zásadní pravidla chování v kyberprostoru a síťová etiketa, desatero bezpečnějšího internetu, pravidla „mobilování“, jak dítěti nastavit mobil.
  • Kazuistiky k tématu.
  • Didaktická hra k tématu rizik kyberprostoru: s reflektivními prvky, vhodná pro skupinovou práci žáků, postavená na principech badatelsky orientované výuky a vrstevnické komunikace.
  • Dotazy účastníků, analýza, diskuse, reflexe.
  • Předání materiálů pro účastníky: informační přehledy k tématu, odkazy na vybrané elektronické zdroje k rizikům kyberprostoru.
  Přímou cílovou skupinou jsou učitelé 1. a 2. stupně základních škol.

   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    jiná
    Osvědčení o absolvování programu
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    Katedra informačních technologií a technické výchovy
    online
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    2021/2022
    letní semestr, Březen
    Krátkodobé
    8 hodin
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    1238 Kč / kurz
   • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
    Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
    Centrum celoživotního vzdělávání
    Iva Gecková
    iva.geckova@pedf.cuni.cz
    221 900 342
    07.02.2022 - 05.03.2022