SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Organizational Theories for NGOs (Distance Learning) - YMN22OT
Title: Organizační teorie pro studia organizací občanského sektoru (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:8/2, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: YMN22OTV
Old code: YMN05PPZI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Interchangeability : YMN02OT, YMN05PPZI, YMN096
Is interchangeable with: YMN02OT
Annotation -
Last update: FEJFAPET (25.04.2014)
In this course, students can learn about the main theoretical concepts from the sociology of organizations that provide the theoretical background for understanding the current organizational development and problems associated with the operation of non-profit organizations and to explore these organizations. Further attention will be devoted mainly to foreign empirical studies that will enable students to become familiar with both the current topics of organizational functioning and organizational problems of NGOs (globalization, professionalization, commercialization), but also with the use of theoretical concepts in the study of organizations.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (28.01.2020)

Kurz sestává ze dvou setkání, samostudia předepsaných textů a vypracování předepsaných úkolů.

Termíny setkání: viz.rozvrh

Podmínky absolvování kurzu:

- aktivní účast na 2 setkáních

- splnění 3 úkolů v termínech uvedených v sylabu kurzu (viz. Moodl FHS UK)

- úspěšné absolvování závěrečného testu (z povinné literatury ke kurzu)

Všechny materiály ke kurzu jsou dostupné v Moodlu FHS UK. http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=881&notifyeditingon=1

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (28.01.2020)

Témata kurzu:

 1. Co je organizace? Proč existují?

2. Organizační specifika OOS

3. Analýza organizační struktury

4. Analýza organizační kultury

5. Analýza organizační identity

6. Analýza organizačního prostředí

7. Organizační prostředí  a organizační legitimita

8. Organizační sítě a mezisektorové vztahy 

9.-12.  Analýza organizačních procesů a změn v OOS: Profesionalizace a managerizace, Komercionalizace OOS, Hybridizace OOS

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html