SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
The Sociology of Organisation (Distant Study) - YMN096
Title: Sociologie organizace pro občanský sektor (kombinovaná forma)
Guaranteed by: Programme Civil Society Studies (24-KSOS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2015
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0, Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Old code: YMN05PPZI
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Interchangeability : YMN05PPZI
Is interchangeable with: YMN05PPZI, YMN22OT, YMN02OT
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (16.10.2013)
In this course, students can learn about the main theoretical concepts from the sociology of organizations that provide the theoretical background for understanding the current organizational development and problems associated with the operation of non-profit organizations and to explore these organizations. Further attention will be devoted mainly to foreign empirical studies that will enable students to become familiar with both the current topics of organizational functioning and organizational problems of NGOs (globalization, professionalization, commercialization), but also with the use of theoretical concepts in the study of organizations.
Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (20.09.2013)

V průběhu kurzu se předpokládá aktivní účast na setkáních v podobě předepsaných textů, aktivní účast a průběžné vypracovávání zadaných písemných úkolů. Kurz bude ukončen písemným testem.

Materiály ke kurzu budou zveřejněny v moodlu FHS UK.

Syllabus - Czech
Last update: FEJFAPET (18.08.2014)

Předmět se v ZS 14/15 nevyučuje.

Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Magdalena Foffová (14.06.2013)

Výuka bude probíhat jak ve formě přednášek, tak ve formě seminární. V obou případech se předpokládá aktivní

účast studentek a studentů.

Podmínkou absolvování kurzu je čtení předepsaných textů, vypracování čtyř písemných úkolů k semináři a na

závěr úspěšné absolvování testu, který bude obsahovat znalostní i aplikační otázky z povinné literatury a

přednášek.

Povinné texty ke kurzu, zadání úkolů, odevzdávárny a další materiály ke kurzu budou k dispozici v elektronické

podobě v moodlu FHS UK.

Entry requirements -
Last update: FEJFAPET (01.06.2012)

registration of the respective course

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html