SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Epistemology of science - YMGS102
Title: Epistemologie vědy
Guaranteed by: Programme Gender Studies (24-KGS)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Incompatibility : YMGS502
Interchangeability : YMGS502
Is incompatible with: YMGS502
Is interchangeable with: YMGS502
Annotation - Czech
Last update: Kristýna Macková (22.02.2019)
Anotace Cílem kurzu je představit studentkám a studentům epistemologii vědy v kontextu genderových studií a nabídnout jim možnost kritického zamyšlení nad dialogem mezi mainstreamovou vědou a feministickými alternativami. Kriticky budou diskutovány i některé standardní přístupy a dělení jako např. kvalitativní vs. kvantitativní, pozitivismus vs. konstruktivismus. Tematické okruhy 1. Proč studovat epistemologii? Feministické perspektivy 2. Povaha vědy 3. Poznání v kontextu 4. Teorie, pozorování a praktická adekvátnost 5. Paradigmata – východiska a implikace pro výzkum 6. Výhody a nevýhody tradičního dělení na kvalitativní a kvantitativní výzkum 7. Gender a epistemické vyjednávání 8. Empiricistní epistemologie 9. Stand-point epistemologie 10. Stand-point epistemologie: rekonceptualizace 11. Epistemologické komunity 12. Jinakost jako výzva pro epistemologii 13. Feministické epistemologie a přírodní vědy 14. Výzvy při plánování feministického výzkumu
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (10.09.2020)

Povinný předmět studijního programu Genderová studia. Zápis možný pouze pro domovské studující - provádí jej tajemnice programu.

This is a mandatory course of the Gender Studies study programme. Only students of the programme can attend it - registration is administered by the Secretary.

Syllabus - Czech
Last update: Kristýna Macková (27.02.2019)
Povinná:

GUBA, E. G., LINCOLN, Y.S. (eds.). „Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences.“ Pp. 163-188 in N.K.,

DENZIN, Y.S., LINCOLN. Handbook of qualitative research. London: SAGE Publications, 1994. ISBN 0-7619-1512-5.

MORROW, R. A. Critical theory and methodology. London: SAGE Publications, 1994. ISBN 0-8390-4682-1. Vybrané kapitoly.

ALCOFF, L., POTTER, E. (eds.). Feminist Epistemologies. New York: Routledgte, 1993. ISBN 0-415-90450-1. Vybrané kapitoly.

SAYER, A. Method in Social Science: A Realist Approach. New York: Routledge, 1992. ISBN 0-203-16360-5. Vybrané kapitoly.

TANESINI, A. An Introduction to Feminist Epistemologies. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1999. ISBN 0-631-20012-6.

Doporučená:

HARDING, S. The Science Question in Feminism. London: Cornell University Press, 1986. ISBN 0-8014-1880-1.

LAKATOS, I., MUSGRAVE, A. (eds.). Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. ISBN 0-521-09623-5. Vybrané kapitoly.

HARDING, S., O’BARR, J. F. (eds.). Sex and Scientific Inquiry. Chicago: University of Chicago Press, 1987. ISBN 0-226-31626-2. Vybrané kapitoly.

KUHN, T. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1996. ISBN 978-0226-45808-3.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html