SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Heidegger's Being and Time - Reading - YBFB023
Title: Heideggerův „Bytí a čas“ – četba
Guaranteed by: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Faculty: Faculty of Humanities
Actual: from 2021 to 2023
Semester: both
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / 10 (10)
summer:unknown / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.
Mgr. Filip Timingeriu, Ph.D.
Incompatibility : YMFH040
Is incompatible with: YMFH040
Annotation - Czech
Seminář je koncipován jako dlouhodobější postupná četba, interpretace a diskuse textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.
Last update: Novotný Jaroslav, Mgr., Ph.D. (16.08.2021)
Syllabus - Czech

Seminář je koncipován jako dlouhodobější postupná četba, interpretace a diskuse textu Heideggerova stěžejního díla Bytí a čas. Při četbě budeme vycházet z českého překladu při souběžném srovnávání s textem originálu.

 

Témata

1) Rekapitulace kontextu: záměr a cíl Bytí a času; „metoda“ fenomenologie; analýza zpřístupnění jsoucího ve strukturách zvýznamňujícího odkazování; první odkrytí struktury bytí-ve-světě; odlišení fenoménu světa od perspektivy karteziánského pojetí prostoru.

2) Existenciální prostorovost: blízkost vhodných vzdáleností.

3) Existenciální prostorovost: vhodná orientace zacházení s věcmi.

4) Existenciální prostorovost: konstituce místa.

5) Existenciální prostorovost: krajina míst.

6) Existenciální prostorovost: „odkud“ rozvrh od-dalování blízkosti.

7) Existenciální prostorovost: prostor a svět.

8) Otázka: kdo je způsobem bytí-ve-světě.

9) „Ono se“ a neautentický modus existování.

10) Bytí-tady a ustavování vazby bytí-ve-světě.

11) Naladění.

12) Rozumění.

 

Literatura

Povinná:

HEIDEGGER, M. Bytí a čas. 2., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2002. Knihovna novověké tradice a současnosti. Vybrané paragrafy. ISBN 80-7298-048-3.

HEIDEGGER, M. Sein und Zeit. Tübingen: M. Niemeyer, 2006. Vybrané paragrafy. ISBN 3-484-70153-6.

Doporučená:

HEIDEGGER, M. a F.-W. von HERRMANN. Die Grundprobleme der Phänomenologie. 3. Aufl. Frankfurt am Main: Klostermann, 1997. Gesamtausgabe. 2. Abteilung, Vorlesungen 1923-1944. ISBN 3-465-02966-6.

HERRMANN, F.-W. von. Hermeneutische Phänomenologie des Daseins: eine Erläuterung von "Sein und Zeit". Frankfurt am Main: V. Klostermann, c1987-2008. ISBN 3-465-01739-0.

NOVOTNÝ, J. Krajina, řeč a otevřenost bytí: studie k Heideggerovu existenciálnímu pojetí prostorovosti. Praha: UK-FHS, 2006. ISBN 80-239-8972-3.

Last update: Novotný Jaroslav, Mgr., Ph.D. (25.01.2024)
Course completion requirements - Czech

Atestační požadavky:

 

1. Pravidelná účast na hodinách četby.

2. Aktivní práce v hodinách a vypracovávání zadaných úkolů (rekapitulace na hodinách; zadané ústní referáty; případně písemné odpovědi na zadané otázky).

Last update: Novotný Jaroslav, Mgr., Ph.D. (26.01.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html