SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Management of Science and Innovation (MSI) - TVOL0002
Title: Management vědy a inovací (MSI)
Guaranteed by: Centre for Knowledge and Technology Transfer (71-CPPT)
Faculty: Centre for Knowledge and Technology Transfer
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (25)
Min. number of students: 6
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jiří Valach
Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová
Bc. Petra Práglová
Is incompatible with: TVOL0001, TVOL0022
Is interchangeable with: TVOL0022
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Bc. Veronika Primasová Hrubá (01.02.2023)
Kurz je určený zejména pro student(k)y, které láká měnit svět k lepšímu a mají zájem získat perspektivu společenské prospěšnosti a uplatnitelnosti svého výzkumu. Kurz je relevantní pro všechny obory vyučované na UK! Více na webu CPPT zde: https://cppt.cuni.cz/CPPTN-292.html
Aim of the course - Czech
Last update: Bc. Petra Práglová (14.09.2023)

V rámci 5 workshopů Vám ukážeme:

 • že univerzita je důležitý hráč v řešení společenských výzev
 • že výzkum je významným zdrojem prakticky uplatnitelných prospěšných inovací;

Zároveň se dozvíte:

 • jak funguje inovační proces v praxi a jaké jsou klíčové pojmy managementu inovací;
 • které nástroje vám pomůžou identifikovat, kde jsou inovace potřeba (vzhledem k nastoleným trendům společenského vývoje) a naučíme Vás je využívat;
 • jak přemýšlet o svém studiu a bádání tak, aby se Vám dařilo v něm nacházet potenciál pro jeho reálné využití (a proč se smýšlení o dopadu hodí i do grantových výzev);
 • jakými cestami lze naložit s výsledky výzkumu;
 • kdo je to sciencepreneur a jak se jím můžete stát i vy.
 • Na závěr dostanete příležitost si získané znalosti vyzkoušet na svých vlastních tématech, získat zpětnou vazbu a nové kontakty na lidi, kteří o výzkumu smýšlí podobně.
Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Petra Práglová (14.09.2023)
 • aktivní účast
 • krátká závěrečná prezentace = pokus ve svém tématu najít praktickou impactovou část, a jak byste třeba udělali další krok
 • vyplnění závěrečné evaluace kurzu

Studenti magisterských a bakalářských programů získají 2 kredity.

Všichni absolventi kurzu získají certifikát o absolvování.

Syllabus - Czech
Last update: Bc. Petra Práglová (20.09.2023)

Kurz proběhne v prezenční formě. Obsah bude rozdělen do pěti 2,5hodinových bloků, které budou kombinovat teoretickou část s praktickými aktivitami. Důraz bude kladen na co největší návaznost obsahu na individuální oblasti studia/výzkumu jednotlivých studentů/výzkumníků. Kurz bude obohacen o skupinové interakce, jejichž cílem je, aby si studenti mezi sebou pomáhali rozvíjet své nápady a sdíleli zkušenosti či svou oborovou perspektivu.

Blok 1: Moje proč aneb Jak mohu i já v rámci univerzity pomoci spoluvytvářet budoucnost? (12.10. 2023; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská 2D)

Blok 2: Chci inovovat aneb Jak vyhledávat lichá místa, kde jsou inovativní řešení potřeba? (26.10. 2023; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská 2D)

Blok 3: Moje téma a co s ním aneb Jak uplatnit vědecké poznatky v běžném životě? (9.11. 2023; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská 2D)

Blok 4: Práce na vlastním projektu uplatnění poznatků v praxi. (23.11. 2023; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská 2D)

Blok 5: Příběhy propojení vědy a života z Univerzity Karlovy i ze světa – studentské prezentace (14.12. 2023; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská 2D)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html