SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Transfer science into practice - TVOL0022
Title: Aplikuj vědu do praxe
Guaranteed by: Centre for Knowledge and Technology Transfer (71-CPPT)
Faculty: Centre for Knowledge and Technology Transfer
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (40)
Min. number of students: 6
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://cppt.cuni.cz/CPPTN-292.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jiří Valach
Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová
Bc. Petra Práglová
Incompatibility : TVOL0002
Interchangeability : TVOL0002
Annotation - Czech
Last update: Bc. Petra Práglová (16.01.2024)
Praktický kurz je určen pro všechny student/ky napříč fakultami a obory UK, kteří chtějí lépe porozumět tématu inovací ve vědě (a to i v humanitních oborech), procesu společenskovědního i technologického transferu (přenosu vědy do praxe) a kteří chtějí zjistit, jaký reálný přínos může mít téma, kterým se zabývají ve svých bakalářských, diplomových nebo dizertačních pracích. Více na webu CPPT zde: https://cppt.cuni.cz/CPPTN-292.html
Aim of the course - Czech
Last update: Bc. Petra Práglová (16.01.2024)

V rámci 5 workshopů Vám ukážeme:

 • že univerzita je důležitý hráč v řešení společenských výzev,
 • že výzkum je významným zdrojem prakticky uplatnitelných prospěšných inovací a
 • že i výzkum v rámci Vašeho studia může mít praktické využití a společenský dopad (2 praktické workshopy budou věnovány pouze Vašim tématům/projektům!).

Zároveň se dozvíte:

 • jak funguje inovační proces v praxi a jaké jsou klíčové pojmy managementu inovací;
 • které nástroje vám pomůžou identifikovat, kde jsou inovace potřeba (vzhledem k nastoleným trendům společenského vývoje) a naučíme Vás je využívat;
 • jak přemýšlet o svém studiu a bádání tak, aby se Vám dařilo v něm nacházet potenciál pro jeho reálné využití (a proč se smýšlení o dopadu hodí i do grantových výzev);
 • jakými cestami lze naložit s výsledky výzkumu;
 • kdo je to sciencepreneur a jak se jím můžete stát i vy.
 • Na závěr dostanete příležitost si získané znalosti vyzkoušet na svých vlastních tématech, získat zpětnou vazbu a nové kontakty na lidi, kteří o výzkumu smýšlí podobně.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Palásková (15.01.2024)
 • aktivní účast
 • krátká závěrečná prezentace = pokus ve svém tématu najít praktickou impactovou část, a jak byste třeba udělali další krok
 • vyplnění závěrečné evaluace kurzu

Studenti magisterských a bakalářských programů získají 2 kredity.

Všichni absolventi kurzu získají certifikát o absolvování.

Syllabus - Czech
Last update: Bc. Petra Práglová (15.01.2024)

Kurz proběhne v prezenční formě. Obsah bude rozdělen do pěti 2,5hodinových bloků, které budou kombinovat teoretickou část s praktickými aktivitami. Důraz bude kladen na co největší návaznost obsahu na individuální oblasti studia/výzkumu jednotlivých studentů/výzkumníků. Kurz bude obohacen o skupinové interakce, jejichž cílem je, aby si studenti mezi sebou pomáhali rozvíjet své nápady a sdíleli zkušenosti či svou oborovou perspektivu.

Blok 1: Moje proč aneb Jak mohu i já v rámci univerzity pomoci spoluvytvářet budoucnost? (7.3. 2024; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská D.2)

Blok 2: Chci inovovat aneb Jak vyhledávat lichá místa, kde jsou inovativní řešení potřeba? (21.3. 2024; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská D.2)

Blok 3: Moje téma a co s ním aneb Jak uplatnit vědecké poznatky v běžném životě? (4.4. 2024; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská D.2)

Blok 4: Práce na vlastním projektu uplatnění poznatků v praxi. (18.4. 2024; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská D.2)

Blok 5: Příběhy propojení vědy a života z Univerzity Karlovy i ze světa – studentské prezentace (25.4. 2024; 14:00 – 16:30; Kampus Hybernská D.2)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html