SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Theory and Teaching Outdoor Activities - PSPP101
Title in English: Teorie a didaktika aktivit v přírodě /AP/
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
Co-requisite : PSPP066
Is interchangeable with: PSPP105
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (28.05.2008)
Studenti budou seznámeni s celkovým pohledem na význam aktivit v přírodě v životě člověka i společnosti. Dále budou informováni o formách, postupech i cílech výchovných a vzdělávacích aplikací aktivit v přírodě.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (28.05.2008)

Povinná:

NEUMAN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. 197 s.

VALENTA, J. Učit se být. 2.vyd. Praha: Strom-AISIS, 2003. 89 s.

Doporučená:

PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. Praha: Portál, 1999. 229 s.

GAIR, N.P. Outdoor education. Londo: Cassell, 1997. 204 s.

HOPKINS, D., PUTNAM, D. Personal growth through adventure. London: David Fulton, 1993.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Ladislav Vomáčko, Ph.D. (13.10.2010)

Zhodnocení aktivity v průběhu výuky. Písemné zpracování zadané problematiky. Prověřování vybraných znalostí a dovedností formou testů.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Dana Finková, Ph.D. (28.05.2008)

Přednášky:

1. Teoretické vymezení oblasti aktivit v přírodě.

2. Působení aktivit v přírodě na osobnost člověka a jejich společenský přínos.

3. Význam aktivit v přírodě v programech škol a v programech volného času.

4. Všestranné aplikace aktivit v přírodě (sport, školy, rekreace, terapie, rozvoj).

5. Transfer získaných dovedností a znalostí do školní a pracovní činnosti.

6. Nové profese využívající aktivity, turistiku a sporty v přírodě.

7. Efektivní postupy při učení se novým dovednostem.

8. Souhrnný pohled na získávání zpětných informací o vlivu programů na účastníky.

9. Přehled a zaměření akreditovaných programů využívajících aktivit v přírodě k rekreaci, vzdělávání i výchově.

10. Efektivní metody práce vedoucích a učitelů v programech.

11. Nové směry výchovy a vzdělávání prostřednictvím aktivit v přírodě.

Semináře:

1. Orientace v informačních zdrojích a jejich kritické posuzování.Rozbor vybrané odborné statě.

2. Případové studie zabývající se hodnocením vybraných aplikačních programů aktivit v přírodě.

3. Nové technologie a vybavení využívané v aktivitách a sportech v přírodě.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html