SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Introduction to the Field Outdoor Activities - PSPP066
Title in English: Úvod do studia aktivit v přírodě /AP/
Guaranteed by: Sporty v přírodě (51-600400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (53)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Tomáš Brtník
Is co-requisite for: PSPP101, PSPP120, PSPP127
Is pre-requisite for: PSPP126
Is interchangeable with: PSPP070
Annotation -
Last update: PhDr. Ivana Turčová, Ph.D. (14.05.2008)
Introduction to the whole concept of "Outdoor Activities" programme, organization and requirements.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Ivana Turčová, Ph.D. (14.05.2008)

Povinná:

1. NEUMAN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Přehled základních znalostí a dovedností pro výchovu

v přírodě. 1.vyd. Praha: Portál. 2000. s.197. ISBN 80-7178-391-9

Doporučená:

1. PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. s. 229. ISBN 80-7178-295-5.

2. VÁŽANSKÝ, M.,SMÉKAL,V. Základy pedagogiky volného času. 1.vyd. Brno: Paido, 1995.

3. SVOJSÍK, A.B. Základy junáctví. Nové vydání. Praha: Merkur, 1991. s.724. ISBN 80-7032-001-X.

4. EWERT, A.W. Outdoor Adventure Pursuits: Foundations, Models, and Theories. 1.vyd. Scottsdale: Publ.Horizons, 1989. s.234. ISBN 0-942280-50-4.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Ivana Turčová, Ph.D. (19.05.2008)

Aktivní účast na přednáškách a seminářích. Zpracování seminární práce.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Ivana Turčová, Ph.D. (19.05.2008)

Přednášky :

1. Současné trendy ve společnosti a jejich vliv na rozvoj a využívání aktivit v přírodě.

2. Koncepce aktivit v přírodě a jejich odraz v programech studia.

3. Základní terminologie a její ekvivalenty v angličtině.

4. Zdroje informací a jejich využívání.

5. Přístupy k učení a výchově prostřednictvím aktivit v přírodě.

6. Aplikace aktivit v přírodě a uplatnění odborníků absolvujících studijní směr aktivity v přírodě a možné návaznosti studia.

7. Evropský rozměr vzdělávání se v oblasti aktivit v přírodě.

Semináře:

1. Seznámení se školou, státní organizací, organizací mládeže, občanským sdružením , cestovní kanceláří a "outdoorovou" firmou využívající aktivit v přírodě

2. Rozbor důležitých dokumentů ovlivňujících rozvoj programů aktivit v přírodě v ČR a Evropské unii.

3. Práce s informacemi v široké oblasti aktivit v přírodě.

4. Studium a rozbor vybrané odborné publikace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html