SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Swimming I - PPLS051
Title in English: Plavání I
Guaranteed by: Plavecké sporty (51-600500)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2013
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6 C [days/semester]
Extent per academic year: 6 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Mgr. Gabriela Břečková
Mgr. Jitka Pokorná
Is interchangeable with: PPLS092, PPLS102
Annotation -
Last update: TAJ (18.12.2006)
The subject is aimed at mastering techniques of swimming strokes, starting dive and basic turns in connection with the essentials of didactics of swimming and life-saving swimming.
Literature - Czech
Last update: TAJ (18.12.2006)

Povinná:

1. HOFER, Z., aj. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 100 s. ISBN 80-246-0169-9.

2. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 132 s. ISBN 80-247-9049-1.

3. Pravidla plavání a dálkového plavání. 1.vyd. Praha : Český svaz plaveckých sportů, 2002. http://plavani.cstv.cz.

4. MILER, T. Záchranář - bezpečnost a záchrana u vody. 2.vyd. Praha : VZS ČČK, 1999. 63 s.

Syllabus - Czech
Last update: TAJ (18.12.2006)

Semináře, cvičení

1. - 2. Úvod do předmětu, diagnostika plaveckých dovedností

3. - 4. Adaptace na vodní prostředí

5. - 9. Technika kraul, obrátky

10. - 14. Technika prsa, obrátka

15. - 18. Technika znak, obrátky

19. - 20. Technika motýlek - delfínové vlnění

21. - 22. Startovní skok z bloku, startovní skok z vody,

23. - 25. Základy sebezáchrany a záchrany tonoucího

26. - 28. Plavání v kondičních a zdravotních programech

Požadavky na zápočet:

  • aktivní účast na přímé výuce z 80% (60% praktické účasti)
  • 50 m prsa prezentovanou technikou ve výuce a dle pravidel plavání
  • 200m technika kraul (s pádem vzad)
  • 25 m znak - dolní končetiny
  • vědomostní test.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html