SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Physiology of limit performance - PLSM060N
Title: Fyziologie limitní výkonnosti /AZ/
Guaranteed by: Laboratory of Sport Motorics (51-300900)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Classification: Sport and Physical Education > External Subjects
Is co-requisite for: PKIN192N, PKIN193N, PBML005N, PLSM056N, PLSM058N
Is incompatible with: PLSM061N
Is interchangeable with: PLSM061N
Annotation -
Last update: PUCHMERTLOVA/FTVS.CUNI.CZ (28.02.2008)
Movement schemes as a means of influencing the state of a healthy, ill or physically handicapped individual; principles of a design and possibilities of evaluating its effectiveness. Concrete designs of training and intervention movement schemes are another element of lessons.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Seznámit posluchače s fyziologickými faktory limitujícími pohybovou výkonnost.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (19.11.2010)
Literatura:
DICKHUTH, H.H. (2000). Einfuehrung in die Sport- und Leistungsmedizin. Schondorf: Hofmann

McArdle, W.D., Katch, F.I., Katch, V.L. (1996). Exercise physiology: energy nutrition, and human performace. Baltimore: Wiliams and Wilkins.

Astrand, P.O., Rodahl, K. (1986). Textbook of Work Physiology. New York: McGraw Hill.

Shephard, R.J.: Aerobic fitness and health, Champaign: Human Kinetics, 1994.

Bunc, V.: Zdravotně orientovaná zdatnost a možnosti její kultivace na základní škole. Těl.Vých.Sport Mlád., 1998, 67, 7, s.2-10.

Bunc, V.: Nové pohledy na minimální množství pohybových činností. Těl.Vých.Sport Mlád., 1996, 62, 7, s.2-7.

Bouchard, C., Shephard, R.J., Stephens, T.: Physical activity, fitness and health. Champaign: Human Kinetics, 1994.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. (30.11.2010)
Obsah výuky:
1. Úvod.

2. Genetická determinace funkční výkonnosti.

3. Genetická determinace pohybové výkonnosti.

4. Vliv pohlaví, věku a absolvovaného pohybového zatížení na limitní výkonnost.

5. Systémové limity.

6. Limity na buněčné úrovni.

7. Oběhový systém.

8. Nervosvalový systém.

9. Bioenergetika - využití chemické energie organismu, energetická bilance.

10. Biomechanika - mechanické namáhání svalů, kostí.

11. Biochemické limity - změny vnitřního prostředí a jejich vliv na pohybový výkon, jemná koordinace.

12. Psychologické limity.

13. Motorické limity - učitelnost.

14. Pohybová zkušenost - adaptace.

Požadavky na klasifikovaný zápočet:

  • 90% účasti a písemný elaborát

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html