SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Ethics of coadjutant professes - PKIN192N
Title: Etika pomáhajících profesí /AZ/
Guaranteed by: Kinantropologie (51-400100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 28 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.
Classification: Sport and Physical Education > General Subjects
Co-requisite : PLSM058N, PLSM060N
Is interchangeable with: PKIN201N
Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: Jiří Krasilov (19.12.2008)
Definition of the relation between ethics and other disciplines of arts. Key personalities of the history of ethics and their teachings. The Ten Commandments and Christian ethics, with the emphasis on the Protestant branch and it resulting in the capitalist social system. Ethics of virtues and basic lines of deontology. Kant and his categorical imperative. Application of fundamental ethics in the sphere of the ethics of economy. A. Smith and the fundamentals of the ethics of economy. Ethics of management.
Literature - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (21.10.2010)

HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. 3. vyd. Praha: Galén, 1994, 1997, 2002. 272 s. ISBN 80-7262-132-7.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. 3. vyd. Praha: Portál, 1997, 1999. 147 s. ISBN 80-7178-318-8.

BEZDĚK, C. Etikoterapie - záhada života a smrti. Praha: Gemma 89, 1995. 284 s. ISBN 80-85206-06-4.

Requirements to the exam - Czech
Last update: STEVOVE/FTVS.CUNI.CZ (22.10.2010)
Požadavky na zápočet:
  • Řešení případové studie.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. (24.05.2013)
Přednášky
1. Desatero, Hippokratova přísaha a antická inspirace pro současnost.

2. Kategorie dobra a zla. Pojmy dobra a zla v dějinách filosofického myšlení. Zlo jako privace dobra v augustinovském pojetí,dobro v protikladu k hédoné aj.

3. Vhodné ctnosti pomáhajících profesí - deset ?C" ?pomáhajícího profesionála".

4. Relevantní etické kodexy, jejich meze a rozbor.

5. Komerce a její etické zhodnocení v této oblasti.

6. Zdraví a nemoc. Pojem míry jako dialektické jednoty kvantity a kvality, porušení harmonie jako základ pro vznik nemoci /ne-moci/.

7. Vděk versus korupce v oblasti pomáhajících profesí.

8. Etika mezilidských vztahů a profesionalita. Míra empatie a syndrom vyhoření.

9. Mezní situace (euthanásie, umírání, těžká zdravotní poškození aj.) a jak se s nimi vyrovnat.

10. Etikoterapie a její současné možnosti.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html