SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Research in Sport Specialization - Athletics - PATL142NK
Title: Výzkum ve sportovní specializaci - atletika
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/0 C [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (31.01.2019)
Předmět je povinně volitelný pro studenty programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy, pokud zvolí specializaci trenérství - atletika. Předmět zahrnuje specializované otázky řízení atletického tréninku. Studenti si rozšiřují poznatky o řízení tréninku konkrétních atletů a zdokonalují své speciální dovednosti.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (31.01.2019)

MILLEROVÁ, V. aj. Základy atletického tréninku. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1994. 82 s. ISBN 80-7066-984-5.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.

KUČERA, V., TRUKSA, Z. Běhy na střední a dlouhé tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2000. 288 s.

MILLEROVÁ, V. a kol. Běhy na krátké tratě. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2002. 288 s. ISBN 80-7033-570-X.

VELEBIL, V. a kol. Atletické skoky. 1.vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2002. 114 s. ISBN 80-7033-769-9.

ŠIMON, J. aj. Atletické vrhy a hody. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2004. 234 s. ISBN 80-7033-815-6.

RYBA, J. a kol. Atletické víceboje. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2002. 179 s. ISBN 80-7033-584-X.

VINDUSKOVA, J. Repetitorium - specializace atletika. El. Učební text. Praha: Trenérský institut (ESF), 2007. 36 s.

THOPSON, P., J.(Ed.) at al. Introduction to Coaching. The Official IAAF Guide to Coaching Athletics. Lincolnshire: IAAF, 2009.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Linda Komínková (31.01.2019)

Přednášky:

1. - 7. Vývoj atletiky (soutěže, výkony, trénink). Řízení atletického tréninku. Diagnostika trénovanosti atleta. Hodnocení tréninkového zatížení atleta

Semináře:

8. - 14. Sledování a analýza tréninkového procesu atletů u vybraných trenérů (dle užší specializace). Sledování a analýza jednání závodníka a trenéra při atletické soutěži. Semináře k analýze tréninku a soutěží.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html