SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Research in Sport Specialization - Athletics - PATL142N
Title: Výzkum ve sportovní specializaci - atletika
Guaranteed by: Atletika (51-600100)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Dominika Krupková (09.01.2020)
Předmět je povinně volitelný pro studenty učitelství TV pro střední školy pokud zvolí specializaci trenérství v atletice. Student získá vhled do metodologie výzkumu atletických výkonů a atletického tréninku. Seznámí s problematikou získávání a zpracování vědeckých informací. Seznámí se s diagnostikou některých parametrů trénovanosti, s metodami analýzy pohybu, prohloubí si poznatky a dovednosti k používání záznamové a výpočetní techniky.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Dominika Krupková (09.01.2020)

VINDUŠKOVÁ, J., CHRUDIMSKÝ, J. (editoři) Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka. Sborník příspěvků z vědecké konference 20. 11. 2003 Praha. Praha : Falon, 2003. 370 s. ISBN 80-86317-28-5

HENDL, J., REMR, J. Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1192-1

MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. a kol. Alademická příručka. Překl. Krčmová Marie. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7

IAAF New Studies in Athletics. Applied Research, Coaching, Development, Documentation

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Dominika Krupková (09.01.2020)

Přednášky:

1.-14. Odborná a výzkumné činnosti v atletice, studium struktury atletických výkonů, analýza techniky

atletických disciplín, analýza a hodnocení trénovanosti atleta, analýza a hodnocení atletického tréninku

Semináře:

1.-14. Laboratorní a terénní výzkum v oblasti běžeckých, chodeckých, skokanských, vrhačských disciplín a vícebojů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html