SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected chapters of world literature - OPNC4L031B
Title: Vybrané kapitoly ze světové literatury
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Pre-requisite : OPNC4L011A
Annotation -
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (11.09.2022)
This cross-sectional compulsory-elective course loosely follows the compulsory world literature course (OPNC4L011A) in the first year of the master's cycle and deals with paradigmatic literary texts from the 17th century to the present day. Its aim is to further deepen not only the literary-historical and theoretical knowledge, but also the reasoning, interpretation and communication skills of future teachers. The texts in the reading are chosen with respect to their representativeness as well as their artistic quality. Our activities in the seminar relie on an electronic reader, which we share through MS Teams, and interpretation questioning, which the lecturer emails to seminar participants in advance.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (11.09.2023)
Společná četba by měla dále zjemnit naši čtenářskou citlivost pro konkrétní historické poetiky a jejich proměny. Cílem společných interpretací je mj. získat větší jistotu v tomu, čeho si mám jako interpret na konkrétním barokním, romantickém, symbolistním atp. textu všímat, o které charakteristické jednotlivosti mohu vlastní úspěšnou interpretaci opřít (a které jsou naopak spíše zavádějící).
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (11.08.2022)

Celková časová zátěž studenta

123,0

Odpovídající množství kreditů

4

Přidělené kredity

4

Zakončení

Zk

 

 

Přímá výuka

 

Přednášky:

0

Cvičení:

2

 

 

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

120 minut

Samostudium literatury (za semestr)

20 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

0 hodin

 

 

Plnění předmětu

 

Seminární práce

20 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

20 hodin

Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (11.09.2023)

Základní primární a sekundární literatura:

Adichie, Chimamanda Ngozi. Amerikána. Překlad Petr Štádler. Brno: Host, 2021

Auerbach, Erich: „L’humaine condition“, in Mimesis, Praha: Mladá fronta, 1968, s. 251–277. Přeložili Vladimír Kafka, Miloslav Žilina, Rio Preisner.

Černý, Václav: „Baroko a jeho poezie“, in: Kéž hoří popel můj, Praha: Mladá fronta, 1967, s. 261–270.

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Přeložili Albert Vyskočil a Timotheus Vodička. Praha: Odeon, 1975.

Goethe, J. W.: Faust. Přeložil Otokar Fischer.

Goethe, J. W.: Utrpení mladého Werthera. Přeložil E. A. Saudek.

Goethe, J. W.: Viléma Meistera léta učednická. Přeložili Vojtěch Jirát a Erik Adolf Saudek. Praha: SNKLHU, 1958.

Herder, Johann Gottfried: Uměním k lidskosti: úvahy o jazyce a literatuře. Přeložil Jan Binder. Praha: OIKOYMENH, 2006.

Hvězda v noci, duha ve dne. Přeložil Jiří Pelán. [Čtyři básníci evropského baroka.] Zblov: Opus, 2015.

Choderlos de Laclos, Pierre-Ambroise-François. Nebezpečné známosti. Přeložila Dagmar Steinová.

La Fayette, Marie Madeleine de: Kněžna de Clèves. Překlad Karel Šafář. Praha: SNKLHU, 1959

McCarthy, Cormac. Cesta. Překlad Jiří Hrubý. Praha: Argo, 2019.

Molière: Lakomec; Misantrop; Tartuffe. Přeložili Erik A. Saudek, J. Z. Novák, František Vrba Praha: Mladá fronta, 1966.

Montaigne, Michel de: Eseje. Přeložil Václav Černý. Praha: Arbor vitae, 2021 (v tiráži chybně 2008).

Musset, Alfred de. Zpověď dítěte svého věku. Překlad Dana Melanová. Praha: Odeon, 2015.

Poe

Pokorný, Jindřich a kol. Kniha o Faustovi: jak vznikla pověst o tomto mudrcovi, taškáři, kouzelníkovi a učenci, jak pronikla do literatury i na jeviště a proč se znovu a znovu rodí. Praha: Mladá fronta, 1982

Prévost, Antoine François. Manon Lescautová. Přeložila Jaroslava Vobrubová-Koutecká. Praha: SNKLHU, 1954.

Poe, Edgar Allan. Jáma a kyvadlo a jiné povídky. Překlad Josef Schwarz. Praha: Odeon, 1975.

Puškin, Aleksandr Sergejevič. Evžen Oněgin: Román ve verších. Překlad Olga Mašková. Praha: Svět sovětů, 1966

Quevedo y Villegas, Francisco de: Život rošťáka. In: Tři španělské pikareskní romány. Přeložil Eduard Hodoušek. Praha: Odeon, 1980.

Racine, Jean. Faidra. Přeložil Gustav Francl. Praha: Orbis, 1960.

Rilke, Rainer Maria: „Orfeus, Eurydika, Hermes“. Překlad L. Fikar. In A na ochozech smrt jsi viděl stát, Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 145–148.

Rimbaud, Arthur: Opilý koráb. In Čapek, Karel, Francouzská poezie nové doby, Praha: Československý spisovatel, 1968, s. 23–26.

Růže ran: z německé lyriky XVII. věku. Přeložil Erik Adolf Saudek. Doslov Vojtěch Jirát. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.

Shakespeare: Sonety. Přeložil Martin Hilský. Přeložil Jiří Josek. Přeložil z části Erik Adolf Saudek (in Labuť a růže).

Spizer, Leo: „Quevedovo umění v jeho Životě rošťáka“. In Stylistické studie z románských literatur, řeložili Jiří Pelán a Jiří Stromšík, Praha: Triáda, 2010, s. 198–268.

Sterne, Laurence: Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho. Přeložil Aloys Skoumal. Praha: Academia, 2014.

Voltaire: Candide. Přeložil Radovan Krátký.

 

Doporučená literatura:

Alewyn, Richard: „Gestalt als Gehalt: Der Roman des Barocks“. In Týž, Probleme und Gestalten. Frankfurt: Suhrkamp, 1982, s. 117–132.

Anderegg, Johannes. Nebeské a ďábelské: proměny lidství a Goethův Faust. Přeložil Martin Pokorný. Praha: Malvern, 2018.

Defoe, Daniel: Moll Flandersová. Přeložila Gerta Pospíšilová. Praha: Odeon, 1983

Diderot, Denis: O umění. Přeložil Jan Binder. Vybrala a uspořádala Růžena Grebeníčková. Praha: Odeon, 1983.

Fielding, Henry. Tom Jones. Přeložila Eva Kondrysová. Voznice: Leda, 2009.

Forman, Miloš: Valmont, 1989 (film).

Goethe, J. W.: Spříznění volbou. Přeložil Erik Adolf Saudek. Praha: SNKLU, 1965.

Gogol, Nikolaj Vasil‘jevič. Povídky. Praha: Odeon, 1975.

Kéž hoří popel můj: z poezie evropského baroka. Vybral, sestavil a doslov napsal Václav Černý. Praha: Mladá fronta, 1967.

Kučera, Jan Pavel. Molière: moralista a posměváček. Praha: Paseka, 2006.

Pelán, Jiří: „Klasicismus – geneze a vývoj“. In: Tureček, Dalibor a kol. Český a slovenský literární klasicismus: synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2017, s 15–76.

Saudek, E. A.: Labuť a růže: překlady poezie od Shakespeara k Rilkovi. Praha: Aurora, 1997.

Sévigné, Marie de Rabutin Chantal: Rozhovory na dálku: výbor z dopisů. Přeložila Alena Hartmanová. Praha: Odeon, 1977.

Stromšík, Jiří: „Grimmelshausen a barokní literatura“. In Týž, Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi: kapitoly z německé literatury. Jinočany: H & H, 1994, s. 9–18.

 

Přehledové příručky:

Auerbach, Erich: Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1968

Bahr, Ehrhard( ed.): Dějiny německé literatury, 3 sv. Praha: Karolinum, 2005–2007.

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. I–IV

Honzík, Jiří: Dvě století ruské literatury. Praha: Torst, 2000

Hrbata, Zdeněk a Procházka, Martin: Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. Praha: Karolinum, 2005

Kupcová, Helena: Literární Evropou I a II. Praha: Literární akademie, 2007.

Macura, Vladimír a kol.: Slovník světových literárních děl. Praha: Odeon, 1988. 2 sv.

Pelán, Jiří: Kapitoly z francouzské a italské literatury. Vyd. 1. Praha: Torst, 2000

Pelán, Jiří: Jiří. Kapitoly z francouzské, italské a české literatury. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007.

Slovníky spisovatelů. Vydávalo nakladatelství Odeon, nyní Libri. (Jednotlivé publikace k národním literaturám obsahují přehledové úvody shrnující literárněhistorický vývoj, jednotlivé epochy, význam velkých spisovelů. Přes Národní knihovnu lze po přihlášení některé slovníky konzultovat digitálně.)

Svatoň, Vladimír: Z druhého břehu: (studie a eseje o ruské literatuře). Vyd. 1. Praha: Torst, 2002.

Svatoň, Vladimír: Proměny dávných příběhů: o poetice ruské prózy. V Pardubicích: Marie Mlejnková, 2004.

Sýkora, Michal: Vize řádu světa v moderní próze: román a "světový názor". Vyd. 1. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2008.

Šrámek, Jiří: Panorama francouzské literatury od počátku po současnost. Brno: Host, 2012.

Ulmanová, Hana. Americká židovská literatura. Praha Židovské muzeum, 2002.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (11.09.2023)

 

 

datum

téma

Čítanka

referát

11. 10.

Baroko

P. Fleming: básně

Shakespearovy Sonety

18. 10.

Klasicismus

J. Racine: Faidra

Molière: Misantrop

25. 10.

18. století

Voltaire: Candide

Defoe: Robinson Crusoe NEBO Goethe: Viléma Meistera léta učednická

29. 11.

Literatura galantní a libertinská

Laclos: Nebezpečné známosti

Paní de Lafayette : Kněžna de Clèves

6. 12.

Preromantismus

Goethe: Utrpení mladého Werthera

Goethe: Král duchů

13. 12.

Alternativní polohy romantismu: ironický odstup a „nemoc století“ (Puškin),  fantastická inspirace (Poe)

Puškin: Evžen Oněgin

Poe: Zánik domu Usherů

20. 12.

Symbolismus

Rilke: Orfeus Euridyke Hermes

Rimbaud: Opilý koráb

3. 1.

Proudy v současné próze: ekologická tíseň, otázky rasy a genderu

McCarthy: Cesta

Ngozi Adichieová: Amerikána

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (11.09.2023)

Aktivní účast na semináři a úspěšný referát (15min: představení titulu + komentář vybrané ukázky, kterou referentka/referent předem dá kolegyním a kolegům k dispozici + interpretační okruh ke společné diskusi nad tímto textem) nebo odevzdaný interpretační příspěvek diskutující určitý aspekt zvoleného díla z probíraného období (17. století až dnes; rozsah 4 NS; viz parametry). Ústní zkouška se koná nad seznamem četby s minimálním počtem 15 titulů primárních (tituly by měly rovnoměrně pokrývat probírané období i žánrové spektrum) + 3 sekundárních, které úžeji reflektují odborný zájem kandidátky/kandidáta. Seznam četby má standardní bibliografické parametry (jako např. seznamy k bakalářské státnici) a stejně jako interpretační příspěvek se prosím vyučující zasílá v dostatečném předstihu (bude vždy upřesněno).

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (11.09.2023)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahTp1ABVcbZdFN72K0kDCzS68k6hgRPl69vJpqDjuZ6s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=53482d57-3fa0-4e0d-a394-384eedf1c025&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html