SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
World literature - OPNC4L011A
Title: Světová literatura
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 60 / 55 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPNC4L031B
Annotation -
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (11.09.2022)
This one-semester master's course (seminar and lecture) seeks to explain the dynamics of european literature development between the Middle Ages and the early Modern Age. We will follow the European literature of the Middle Ages through the lens of heroic epic and court culture. Next, we will try to capture the decisive impulses of Italian provenance: renaissance, humanist classicism and baroque. We will reflect the evolution of the genre spectrum, the authors of general and global impact (here especially Dante, Cervantes and Shakespeare), but also the views on man, the key values and not least the heroes of the great stories of our civilization, as each epoch enlightens them (Don Quixote, Hamlet). The lecturer will provide a basic orientation on a specific issue (see "topic" and "programme theses" in the programme below). The syllabus includes an extensive electronic reader in MS Teams (see "texts" in the programme below). Students will systematically familiarize themselves not only with the primary texts, but also with the czech and foreign tradition of their critical evaluation on examples of concrete critical studies (see "+texts" in parentheses in the program below).
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (08.09.2023)

Spíš než na znalostní penzum je kurs zaměřen na rozvíjení čtenářských kompetencí, cílené budování citlivosti pro různé typy historických poetik a v neposlední řadě na procvičování argumentačních a interpretačních postupů. Důraz je mj. kladen na soustavnou četbu a samostatnou práci s textem. Na kurs lze ve 2. ročníku navázat povinně volitelnými Vybranými kapitolami ze světové literatury (OPNC4L031B).

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (11.08.2022)

Celková časová zátěž studenta

123,0

Odpovídající množství kreditů

4

Přidělené kredity

4

Zakončení

Zk

   

Přímá výuka

 

Přednášky:

1

Cvičení:

1

   

Příprava na výuku

 

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

120 minut

Samostudium literatury (za semestr)

20 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

0 hodin

   

Plnění předmětu

 

Seminární práce

20 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

20 hodin

 

Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (08.09.2023)

Literatura:

Auerbach, Erich: „Jmenování Rolanda velitelem“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 86 –109.

Bédier, Joseph: Román o Tristanovi a Isoldě. Přeložila Eva Musilová. Praha: SNKLU, 1959. Praha: NLN, 1996.

Cervantes, Miguel de: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přeložil Zdeněk Šmíd. Přeložil Václav Černý.

Černý, Václav: „Cervantes a jeho Don Quijote“. In Týž, Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, s. 19–33.

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 2. Jinočany: HaH 1998, s. 262 –264 [typologie renesančního románu]; s. 271–277 [Cervantes].

Dante Alighieri: Božská komedie. Přeložil O. F. Babler. Doslov a komentář napsal Zdeněk Kalista. Praha: SNKLU, 1965.

Dante Alighieri: Peklo. Přeložil rozměrem originálu, ale nerýmovaně Karel Vrátný. Praha: 1929.

Dronke, Peter. Dantova Komedie: obrazy a kontexty. Vybral a přeložil Martin Pokorný. Praha: Malvern, 2021.

Duby, Georges: Věk katedrál. Umění a společnost 980–1420. Praha: Argo, 2002, především s. 102–132.

Eliot, Thomas Stearns: „Hamlet a jeho problémy“. In Týž, Křesťan kritik básník. Přeložili Martin Hilský, Petr Onufer a Martin Pokorný. Praha: Argo, 2019, s. 21–25.

Hilský, Martin: „Shakespearův Hamlet“, in Shakespeare, Hamlet, dánský princ, Brno: Atlantis, 2011, s. 13–151 (viz především s. 50–89).

Juračková, Pavlína: „Mambrinova přilba“. In Marešová, Jaroslava, ed. a kol. Svět Dona Quijota, Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018, s. 260–268.

Machiavelli, Niccolò: Mandragora. Přeložil Jaroslav Pokorný. Praha: Artur, 2019.

Petrarca, Francesco: Sto sonetů Lauře. Přeložil Václav Renč. Praha: Vyšehrad, 2015.

Pico della Mirandola, Giovanni. O důstojnosti člověka = De dignitate hominis. Překlad David Sanetrník. Praha: OIKOYMENH, 2005.

Píseň o Rolandovi. Přeložil Jiří Pelán. Praha: Odeon, 1987.

Shakespeare, William: Hamlet. Přeložil J. V. Sládek. Přeložil Erik Adolf Saudek. Přeložil Martin Hilský. Přeložil Jiří Josek.

Spitzer, Leo: „K jazykové interpretaci slovesných uměleckých děl“. In Stylistické studie z románských literatur. Překlad Jiří Pelán a Jiří Stromšík. Praha: Triáda, 2010, především s. 44–48. [Interpretace Villona.]

Spitzer, Leo: „Jak rozumět Rabelaisovi“. In Stylistické studie z románských literatur. Překlad Jiří Pelán a Jiří Stromšík. Praha: Triáda, 2010, s. 168–185.

Villon, François: Básně. Přeložil Otokar Fischer.

Villon, François: Malý a Velký testament. Překlad Gustav Francl. Praha: Garamond, 2019

Vzdálený slavíkův zpěv. Upořádal a doprovodnými texty opatřil Václav Černý. Praha. SNKLU, 1963.

 

Doporučená literatura:

Auerbach, Erich: „Dvorský rytíř“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 110–127.

Auerbach, Erich: „Začarovaná Dulcinea“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 298–319.

Béowulf. Překlad Jan Čermák. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha: Jitro, 2020.

Cardano, Girolamo: Můj život. Překlad Pavel Krummer. Praha: Malvern, 2021.

Boccaccio, Giovanni. Dekameron. Překlad Radovan Krátký. Praha: SNKLU, 1965.

Cellini, Benvenuto: Vlastní životopis. Přeložili Josef Mach a Adolf Felix.

Černý, Václav: „Don Quijote a quijotismus“. In: Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, s. 436 – 447.

Černý, Václav: „Neproslovený pozdrav“. In Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, S. 194–200. [Také ke Quijotovi.]

Černý, Václav – Pelán, Jiří: Italská renesanční literatura, I–II. Praha: Karolinum, 2020.

Edda. Přeložil Ladislav Heger. Praha: Argo, 2004.

Chrétien de Troyes: Cligès. Přeložil Jiří Konůpek. Praha: Odeon, 1967.

Italské renesanční novely. Přeložil Adolf Felix. Praha: Odeon, 1967.

Kalevala. Přeložil Josef Holeček. Praha: Odeon, 1980.

Konůpek, Jiří: „Chrétien de Troyes a počátky evropského románu“. In Cligès. Praha: Odeon, 1967, s. 7–26.

Lehár, Jan: Česká středověká lyrika. Praha: Vyšehrad, 1990. [Viz především kap. „Kurtoazní lyrika“, s. 81nn.]

Montaigne, Michel de: Eseje. Překlad Václav Černý a Václav Jamek. [Řevnice]: Arbor vitae, 2008.

Pelán, Jiří: „Francouzská hrdinská epika a Píseň o Rolandovi“. In Píseň o Rolandovi. Praha: Odeon, 1987, s. 209–229. Nebo in Týž, Kapitoly z francouzské a italské literatury. Praha: Torst, 2000, s. 7–34.

Píseň o Cidovi. Překlad Miloslav Uličný. Praha: Práce, 1994.

Píseň o Nibelunzích. Nářek nad hrdiny Písně. Překlad Jindřich Pokorný. Doslov Pavel Trost. Praha: Odeon, 1989.

Putování za Svatým Grálem. Přeložil Jiří Pelán. Praha: Triáda, 2006

Rabelais, François: Gargantua a Pantagruel. Přeložili Karel Šafář a Jihočeská Theléma. 2 sv. Praha: SNKLU, 1962.

Rabelais, François. Pantagruel, král Dipsodů, vylíčený ve své přirozenosti: chrabré a hrůzostrašné skutky slovutného Pantagruela, zaznamenané nebožtíkem panem Alcofribasem, abstraktérem kvintesence. Překlad Patrik Ouředník. Praha: Volvox Globator, 2022.

Rudel, Jaufres: Vzdálená láska. Přeložil a doslovem opatřil Jiří Pelán. Zblov: Opus, 2013.

Rytířské srdce majíce. Praha: Odeon 1984. [Artušovská látka se v české literatuře objevuje jen v anonymním Tandariášovi a Floribelle, tato česká verze látky je ze 14. stol. a vznikla podle málo významné něm. předlohy.]

Shakespeare, William: Bouře. Přeložil J. V. Sládek. Přeložil Martin Hilský.

Spitzer, Leo: „Vzdálená láska Jaufrého Rudela a smysl trobadorské poezie“. In Stylistické studie z románských literatur. Překlad Jiří Pelán a Jiří Stromšík. Praha: Triáda, 2010, s. 93–145.

Wolfram von Eschenbach: Parzival. Přeložil Jindřich Pokorný. Praha: Aula, 2000.

 

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (08.09.2023)

 

 

Datum přednášky

Její téma

Její programové teze

Čítanka do semináře

(viz MS Teams k předmětu)

12. 10.

Úvod do předmětu. Středověký hrdinský epos (chansons de geste)

Kontext starých hrdinských skladeb – oblast románská vs. germánská. Vazba textů na mytologii, legendu a dějinné události. Různost dochovaných rukopisů a existence cyklů.

Píseň o Rolandovi

 

 

 

 

 

(+ E. Auerbach)

26. 10.

 

Lyrika od trobadorů k Villonovi

Kurtoazní inspirace v proměnách. Trobadorský rejstřík a formy. Stilnovismus.

J. Rudel, F. Pertrarca, F. Villon

 

(+ L. Spitzer)

9. 11.

Dvorský román. Cervantesův Don Quijote

Látky (matières). Vývoj žánru a jeho reinterpretace u Cervantese.

Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha

(+ P. Juráčková, V. Černý)

23. 11.

Renesance?

Svět jako řád (gotická katedrála, scholastika a sumy, středověká mystika). Promýšlení lidské tělesnosti a nesmrtelné duše, prožitek lapenosti ve smyslovém světě a v hříchu, perspektiva věčnosti a otázka lidské svobody.

Dante: BK (Peklo, Ráj), G. Boccaccio: Dekameron, Pico: O důstojnosti člověka

 

 

 

 

 

(+ P. Dronke, G. Duby)

7. 12.

Renesance!

Renesanční literatura komicko-realistická (Mandragora). Renesanční důraz na jedinečnost individuálního osudu (žánr autobiografie). Otázka lidského poznání, jeho možností a limitů (Rabelais, Montaigne).

N. Machiavelli: Mandragora, B. Cellini: Vlastní životopis, F. Rabelais: Gargantua a Pantagruel

 

 

 

(+ L. Spitzer)

21. 12.

Shakespeare

Rozpětí dramat mezi tragikou a komikou, barokním lyrismem a bezprostředností promluvy atd. Tradice překládání S-a u nás od J. V. Sládka k Hilskému a Joskovi.

Hamlet

 

 

 

 

(+ M. Hilský, T. S. Eliot)

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (08.09.2023)

Zkoušce předchází orientační test. Zkouška je konána nad seznamem četby (minimálně 15 knižních titulů z probíraného období a 3 odborné publikace či delší studie, které úžeji zrcadlí odborný zájem kandidáta). Ke zkoušce ke nutné v předstihu vedle seznamu četby odevzdat interpretační příspěvek, který analyzuje aspekt díla z probíraného období, nebo během v semináři přednést informativní referát nad sekundárním textem. Rozsah příspěvku cca 4NS (viz prosím také soubor Interpretační_příspěvek_parametry v MS Teams); referát by měl prosím být informativní a nepřesáhnout 10, max. 15 minut.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (08.09.2023)

Odkaz na tým předmětu, kde najdete elektronickou čítanku a další studijní opory

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae75-krCQq9wLimVze7be9cHplXiQaBvYnsMynStZORc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1155ef18-288d-4f9a-b824-80493448d020&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html