SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Teaching Practice II - OPMN0N133A
Title: Učitelské praktikum II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / 90 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Veronika Bačová
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Mgr. Miriam Hejzlarová
Mgr. Iva Kolandová
PhDr. Jana Krátká, Ph.D.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Mgr. Markéta Sochovská
Mgr. Lucie Tomíčková
Mgr. Blanka Zemanová
Pre-requisite : OPMN0N123A
Is pre-requisite for: OPMN0N143A
Is interchangeable with: OKMN0N133A
Annotation -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (30.01.2023)
The aim of this educational practice is to guide students to a deeper understanding of the world of a particular school, class, teacher, and especially students. Emphasis is placed on developing the whole range of students' skills in the field of communication with students, creating a stimulating environment for teaching, building a quality social emotional climate in the classroom, applying natural authority to students, working with learning objectives, didactic analysis of the curriculum, choice of methods and organisational forms of teaching , ways of motivating students, learning appraisals, learning, and as part of learning. It is encouraged to cultivate a distinct concept of student education that is theoretically grounded and argued.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (30.01.2023)

Cílem této pedagogické praxe je aplikovat teoretické poznatky v praxi, ověřit učitelskou připravenost v autentickém prostředí třídy na 1.stupni ZŠ.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jana Krátká, Ph.D. (27.02.2023)

Studijní zátěž:

plnění portfoliových  úkolů: 24 hodn

plnění dílčích zápočtových úkolů a příprava na vlastní výuku (pedagogický deník): 24 hodin

vlastní vyučování ve vybrané třídě na 1. stupni ZŠ: 48 hodin

Odkaz na kurz v moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14492

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (08.02.2022)

Povinná literatura:

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-712-1.

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, Š., STANG, J.. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-314-7.

KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN 80-7178-695-0.

STARÁ, J. Plánování výuky. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. Praha: PedF UK, 2009. ISBN 978-80-7290-418-1.

STARÝ, K.; LAUFKOVÁ, V. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1001-6.

TOMKOVÁ, A. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole. Praha: PedF UK, 2007. ISBN 978-80-7290-315-3.

Rámcový vzdělávací program pro ZV. Praha: MŠMT, 2021,http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani

Soubor kvalit studentovy práce na pedagogické praxi. (2008). Dostupné z http://kppg.pedf.cuni.cz/studium/uitelstv-pro-1-stupe-mgr/pedagogick-praxe-prezenn.

Doporučená literatura:

CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Vyd. 5. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6.

FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0043-7.

HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-888-0.

KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2006. ISBN 80-901873-7-4.

TOMKOVÁ, A., SPILKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M.. MAZÁČOVÁ, N., KRČMÁŘOVÁ, T., KOSTKOVÁ, K., KARGEROVÁ, J. Rámec profesních kvalit učitele. Hodnoticí a sebehodnoticí arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN: 978-80-87063-64-4.

https://www.zacitspolu.eu/wp/wp-content/uploads/2020/10/serial-zas-doma_komplet_elektronicky.pdf

https://aa.ecn.cz/img_upload/8b47a03bf445e4c3031ce326c68558ae/dvanact_overenych_metod_a4_web.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/files/2021/01/Kdyz_vyzkum_meni_praxi_text_knihy.pdf

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (30.01.2023)

Praktická výuka na 1. stupni ZŠ a reflektivní semináře.

Skupinové reflexe

Mentorský rozhovor

Vstevnické sebehodnocení

Řešení situací z výuky

Syllabus -
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (30.01.2023)

The basic content of Teaching Practice II is regular teaching in one class - planning, realisation and reflection of own educational activities with students. Teaching has a graduation character from individual activities to full-time thematic lessons, taking into account the professional development goals of students. Emphasis is placed on the stages of planning, implementation and reflection of activities shared in professional dialogue with college teachers, faculty teachers and colleagues. Students systematically reflect their professional experience with the support of basic didactic categories and themes, and using the File of Qualities of Student Work on Educational Practice and the Student Educational Portfolio.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D. (18.02.2023)

1)     Zpracování pedagogického deníku dle instrukcí (práce s deníkem dle pokynů vyučujících jednotlivých paralelek). Pedagogický deník obsahuje Hodnoticí listy UP a Hospitační listy včetně příprav na výuku a reflexí.

 

2)    Zpracování nejméně jednoho portfoliového úkolu dle vlastního výběru studenta/ky: Individuální portfoliový úkol: HODNOCENÍ PROCESŮ A VÝSLEDKŮ UČENÍ (moodle) nebo  Individuální portfoliový úkol: Kooperativní výuka (vztahuje se k METODÁM A ORGANIZAČNÍM FORMÁM VÝUKY (moodle)

4)     Docházka (povoleny jsou 2 absence, jinak náhrady)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html