SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Medical Propedeutics - OPBS1S107A
Title in English: Medicínská propedeutika I.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. MUDr. Bohuslav Mrzena, CSc.
Pre-requisite : OPBS1S101A
Is pre-requisite for: OPBS1S116A, OPBS1S113A, OPBS1S114A, OPBS1S123A, OPBS1S120A, OPBS1S121A, OPBS1S122A
Is interchangeable with: OKBS1S107A
Annotation
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (24.05.2019)
The concept of health, an overview of disorders of the locomotor system, cardiovascular system, respiratory system, digestive tract, excretory system, skin system, nervous system. Child with a sensory disability. School and infection, child with allergy in the educational process,health risks of the teaching profession. Basics of nutritional consumption and nutritional status assessment. The basic concepts of infectology, reproductive disorders, reproductive and sexual behavior as a risk factor.
Literature - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (30.01.2018)

HORT, V. a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-472-9
KOTULÁN, J. (ed.) Základy zdravotních nauk pro pedagogy. Brno: MU, 1999.
KÁBRT, J. a kol. Lexicon medicum. Praha: AVICENUM, 1988.
KAPOUNEK, B., KAPOUNEK,A. Ortopedie a neurologie pro speciální pedagogy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
KOTAGAL, S. Základy dětské neurologie. Praha: Triton, 1996. ISBN 80-85875-06-3
LESNÝ, I., ŠPITZ, J. Neurologie a psychiatrie pro speciální pedagogy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. ISBN 80-04-22922-0.
MRZENA, B. Pediatrie: vybrané kapitoly pro studující speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Brno: Paido, 2009. 109 s. ISBN 978-80-7315-182-9.
TŮMA, S., HOŘÁK, J. Vrozené anomálie diagnostikované zobrazovacími metodami v dětském věku. Jinočany: H&H, 1995. ISBN 80-85787-67-9.
ZAHÁLKOVÁ, M. Pediatrie pro speciální pedagogy. Brno: Masarykova univerzita, 1994. ISBN 80-210-1008-8

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (30.01.2018)
  1. Pojem zdraví, přehled poruch pohybového ústrojí, srdečně – cévního ústrojí, dýchacího ústrojí, trávicího ústrojí, vylučovacího ústrojí, kožního ústrojí, nervového ústrojí.
  2. Dítě se smyslovou vadou.
  3. Škola a infekce, dítě s alergií v procesu vzdělávaní, zdravotní rizika učitelského povolání.
  4. Základy hodnocení výživové spotřeby a výživového stavu.
  5. Základní pojmy z infektologie, poruchy rozmnožovacího ústrojí, reprodukční a sexuální chování jako rizikový faktor.
Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (30.01.2018)

Úspěšnost v zápočtovém testu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html