SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Social Psychology for Educators - OPBQ4P021A
Title: Sociální psychologie pro pedagogy
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 30 / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Radka High, Ph.D.
PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBQ4P013A
Annotation -
The class introduces students into the basic findings of social psychology with a focus on the educational context. The course presents benefits of selected findings from the field of social cognition, social identity, social influence, and social relations. Seminars will address critical reflection of social psychology findings and their implications for teaching.
Last update: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (21.01.2022)
Aim of the course -

The goal of the class is to introduce students into the basic social psychology knowledge and its implications for education of children and adolescents.

Last update: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (21.01.2022)
Descriptors - Czech

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 100 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 15 minut, doba očekávané přípravy na 1 hodinu semináře 20 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 10 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 8 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 24 hodin, příprava na závěrečný test 16 hodin.

Last update: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
Literature - Czech

Základní literatura k předmětu:

Myers, D.G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika.

(Pouze vybrané kapitoly uvedené na konci prezentací k přednáškám.)

Doplňková literatura pro zájemce:

Výrost, J.; Slaměník, I.; Solárová, E. Sociální psychologie. Praha: Grada, 2019. 

Masaryk, R. Medzi člověkom a ľudmi. Úvod do sociálnej psychológie. Bratislava: Iris, 2013.

Last update: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (21.01.2022)
Requirements to the exam - Czech

Pro úspěšné zakončení předmětu jsou stanoveny dvě podmínky: 1. odevzdat v Moodle domácí úkoly (včas a dle zadání) a 2. splnit v Moodle závěrečný test alespoň na 50 % (odevzdání úkolů je podmínkou pro možnost zapsat se na test).

Last update: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
Syllabus -

1.    Social psychology topics and methods

2.    Social cognition – social perceptions, attitudes, cognitive dissonance, spotlight effect

3.    Social self – social identity theory, social comparison

4.    Social learning and self-concept – locus of control, self-efficacy, learned helplessness

5.    Social influence – conformity, obedience

6.    Social influence – expectations, persuasion

7.    Social groups – norms, group thinking

8.    Discrimination and aggressive behavior – stereotype threat, prejudice, exclusion, bullying

9.    Prosocial behavior – altruism, social exchange theory

Last update: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
Learning resources - Czech

Moodle. Na platformě Moodle budou k dispozici ppt prezentace. Budou se tam odevzdávat úkoly a bude se tam psát test. Vyučující pošle přístupové údaje studujícím zapsaným do kurzu.

 

Last update: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html