SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of the Czech literature II - OPBC4C044A
Title: Dějiny české literatury II
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 100 / 100 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC4C033A
Is pre-requisite for: OPBC4C053A
Annotation -
Last update: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (30.01.2023)
The course enables an understanding of the basic developmental and thematic processes in twentieth-century Czech literature. It is based on the principle of synchronic cuts on a diachronic background. It is not about the traditional creation of chronological units that attempt to cover diverse processes and areas of literary development within a limited time period, but about the creation of thematically focused units that follow basic themes or basic functions, that have influenced and are influencing the shape of Czech literature not only in the short term, but also create basic developmental lines that vary in different historical contexts throughout the twentieth century and thus create the long-term specificity of Czech literature in the context of world literature. The aim of the course is to enable students to understand enduring or longer-term processes in the history of literature, but also, indirectly, in the history of Czech society. Students should thus gain an understanding of the more complex structure of art (they will not perceive literature as a separate field) and at the same time they should gain knowledge of the processes that have shaped and are shaping the current shape of the world (literary, cultural and social) in which they live and which find their expression in or through literature. Thus, through this course, the history of literature will become a specific tool of knowledge that leads to national and individual self-reflection, thus demonstrating the didactic potential of the topic.
Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (19.09.2019)

Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty. Praha, Akropolis 2010.

Pešat, Zdeněk – Strohsová, Eva (eds.): Dějiny české literatury IV. Praha, Victoria Publishing 1995.

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století, Brno, Host 2005.

Jařab, Josef a kol.: Literární modernismus ve světě, Univerzita Palackého 2014

Papoušek, Vladimír (ed.): Dějiny nové moderny 1-4. Praha, Academia

Papoušek, Vladimír: Gravitace avantgard. Praha, Akropolis 2007.

Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1918-1945. Praha, Torst 2010.

Holý, Jiří (ed.): Český Parnas. Literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha, Galaxie 1993.

Chalupecký, Jindřich: Tíha doby. Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968-1988, Olomouc, Votobia 1997.

Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, sv. I. – IV., Praha, Academia 2007- 2008.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (29.01.2024)

Témata seminářů prof. Tomáše Kubíčka

přednáška

Text seminář

29.2.

Moderna – obecné koncepty, zahraniční situace, ideové proudy, proměny světonázoru a paradigmatu

Zadání referátů

7.3.

 

Karel Toman Měsíce

14.3.

Symbolismus, Dekadence, Šalda

Josef Čapek: Stín kapradiny

21.3.

 

Jan Čep: Dvojí domov a Zeměžluč - vybrané povídky

4.4.

Vítězslav Nezval: Edison

11.4.

Avantgarda (poetismus, Surrealismus, Expresionismus

Vladislav Vančura: Markéta Lazarova

18.4

František Halas: Dokořán

25.4.

hraniční zkušenost moderního umění I (moderna a velká válka) Česká moderna před válkou a po válce (Po stopách české moderny)

Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí

2.5.

 

Milan Kundera: Žert

9.5.

hraniční zkušenost moderního umění II (válka a nové totality) Válečná moderna, diskuse o moderním umění po roce 1945, hledání modernistické kontinuity v 60. letech, experiment – moderna a postmoderna

Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále

16.5.

 

Jáchym Topol: Anděl

 

Témata seminářů dr. Jiřího Smrčky

 

Karel Toman: Měsíce

 

Josef Čapek a Karel Čapek: Ze života hmyzu

 

Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1. díl)

Jiří Wolker: Těžká hodina

Vítězslav Nezval: Edison

Vladislav Vančura: Markéta Lazarová

Jan Čep: Dvojí domov a Zeměžluč (vybrané povídky)

Karel Poláček: Okresní město

František Halas: Dokořán

Karel Čapek: Válka s mloky

Jiří Voskovec a Jan Werich: Caesar a Těžká Barbora

 

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. (30.01.2023)

absolvování seminářů s maximální neúčasti v podobě 20%, vystoupení na semináři s aktivní účastí v podobě referátu, úspěšné vykonání závěrečné zkoušky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html