SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Language Practise with Reflection - OPBC4C042A
Title: Oborová praxe s reflexí
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / 88 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBC4C032A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (29.01.2024)
Studenti budou hospitovat v hodinách českého jazyka na základní a střední škole a na úrovni svého dosavadního stavu poznání oboru budou reflektovat vybrané výukové situace.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (29.01.2024)

Studentí se seznámí s reálnou vyučovací praxí v hodinách českého jazyka, naučí se vést jednodušší výukové situace na úrovni svého dosavadního oborového poznání.  

Literature - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (29.01.2024)

Literatura požadovaná v dosavadních oborových disciplínách (znalost oboru).

Tomková, A. Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018.

CLARKE, S. et al. The Complete Guide to Becoming an English Teacher. London: Sage, 2009.

ŠMEJKALOVÁ, M. a ŠTĚPÁNÍK, S. Průvodce začínajícího češtináře. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017.  

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (29.01.2024)

Student vykonává praxi na základní či střední škole, zpravidla bez účasti vyučujícího z fakulty. Jedná se tedy primárně o praxi náslechovou (případně asistenci učiteli).

Podrobnější informacea a požadavky budou uvedeny na úvodním semináři.

Praxe probíhá během semestru po úvodním semináři. Není možné ji plnit předem, neboť se jedná o praxi reflektovanou. 


Studenti se v rámci svých praxí budou zaměřovat na konkrétní aspeky vyučovacího procesu se zřetelem k výuce mateřského jazyka. 

Studenti jsou povinni před zahájením praxe absolvovat Proškolení studentů před pedagogickými praxemi v LMS Moodle a seznámit se s právními předpisy závaznými pro školu nebo zařízení; respektují povinnost mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.

 

Výběr školy

Školu pro praxi doporučuje vyučující, přednostně z fakultních a spolupracujících škol.  Po dohodě s vyučujícím si student může vybrat školu sám. Více informací na 1. semináři. 

https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/spoluprace-se-skolami-a-zarizenimi/ 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (29.01.2024)

Student/ka:

- absolvuje 12 hodin náslechů ve zvolené škole

- vede si průběžné záznamy z hodin (na posledním semináři záznamy předloží ve stanovené formě - viz 1. seminář)

- splní 3 průběžně zadané úkoly

- aktivně se účastní reflektivních seminářů (povolena je jedna absence)

- realizuje mikrovýstup v rámci semináře

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html