SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Translation II - OPBA4A052B
Title: Překlad II
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 44 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Pre-requisite : OPBA4A011A, OPBA4A033A
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (10.09.2023)
Tento kurz si klade za cíl obeznámit studenty s běžně používanými překladatelskými metodami a nejčastějšími úskalími při překladu z češtiny do angličtiny. Tyto metody jsou pak aplikovány na vybrané úryvky, zejména běžné novinářské angličtiny. Seminární materiály se v tomto kurzu překládají z češtiny do angličtiny. Seminář se vždy sestává z krátkého metodického úvodu a praktickou demonstraci na základě překladu, který studenti vyhotoví v rámci týdenní přípravy. Seminář se snaží zachovat téměř stejnou strukturu a řazení jako Překlad I, přestože studentské výstupy jsou samozřejmě kvalitativně odlišné. Témata: 1. Obecný úvod s ukázkami – čemu se vyhnout při překládání do angličtiny 2. Flektivní a izolační jazyky – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 3. Syntaktická substituce – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 4. Morfologická substituce – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 5. Explicitace a amplifikace I – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 6. Explicitace a amplifikace II – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 7. Kulturní aproximace – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 8. Významová a doslovná ekvivalence (kalk) – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 9. Modulace – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 10. Kondenzace I (syntax) – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 11. Kondenzace II (idiomatika) – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu 12. Gramatické praktikum - procvičování (souslednost časová, uvozovací slovesa, modální slovesa)
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (10.09.2023)

Samostudium literatury: 5 hodin

Práce se studijními materiály: 10 hodin

Plnění průběžných úkolů: 25 hodin

Seminární práce: 15 hodin

Příprava na zápočet: 15 hodin

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (10.09.2023)

Durban, Chris. Překlady a jak na to. Praha: JTP - Jednota tlumočníků a překladatelů, 2002. ISBN 80-86261-17-4.

Gile, Daniel. Basic concepts and models for interpreter and translator training. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamin's Publishing Company, 1995. ISBN 90-272-1605-3.

Hrdlička, Milan. Literární překlad a komunikace. 2. vyd. Praha: Institut sociálních vztahů, 2003.  ISBN 80-86642-13-5.

Knittlová, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN: 8024401436.

Krijtová, Olga. Pozvání k překladatelské praxi (Kapitoly o překládání beletrie). Praha: FF-UK, 1996. ISBN 80-7184-215-X.

Levý, Jiří. Umění překladu. Praha: Apostrof, 1963/2012. ISBN 978-80-87561-15-7.

Mounin, Georges. Teoretické problémy překladu. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7184-733-X.

Toury, Gideon. Descriptive Translation Studies and Beyond. Tel Aviv: John Benjamins Publishing Company, 1995. ISBN 9789027216069.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (10.09.2023)

1. Obecný úvod s ukázkami – čemu se vyhnout při překládání do angličtiny
2. Flektivní a izolační jazyky – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu
3. Syntaktická substituce – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu
4. Morfologická substituce – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu
5. Explicitace a amplifikace I – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu
6. Explicitace a amplifikace II – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu
7. Kulturní aproximace – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu
8. Významová a doslovná ekvivalence (kalk) – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu
9. Modulace – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu
10. Kondenzace I (syntax) – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu
11. Kondenzace II (idiomatika) – teoretický úvod plus analýza jednostránkového studentského překladu
12. Gramatické praktikum - procvičování (souslednost časová, uvozovací slovesa, modální slovesa)

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (10.09.2023)

Závěrečný překladový test + kontrola portfolia, které student vytvoří během semestru.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html