SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Selected Chapters from History of Fine Arts - ONUZ05002
Title: Vybrané kapitoly z dějin umění
Guaranteed by: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2012
Semester: both
E-Credits: 1
Hours per week, examination: 1/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Kateřina Sládková
Mgr. Marcela Vondráčková, Ph.D.
Classification: Teaching > History
Incompatibility : ON2305113
Annotation - Czech
Last update: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.12.2011)
Přednáška se zaměří na výběrová témata z dějin českého a evropského umění od středověku do konce 18. století. Bude probíhat formou návštěv v expozicích Národní galerie v Praze, dvě hodiny jednou za čtrnáct dní.
Aim of the course - Czech
Last update: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.12.2011)

Cílem přednášek je seznámení posluchačů se základní terminologií dějin umění a vývojem vybraného malířského žánru v určitém časovém období prostřednictvím exkurzí.

Literature - Czech
Last update: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)
 • Lenka Stolárová, Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610-1674. Doba a dílo. Praha 2010 (k portrétní tvorbě K. Škréty příslušná kapitola: Marcela Vondráčková, Portrétní tvorba Karla Škréty., s. 272-275).
 • Jaromír Neumann, Škrétové, Praha 2000
 • Jaromír Neumann, Karel Škréta 1610-1674, katalog výstavy, Praha 1974

 

 • Oldřich J. Blažíček, Jiří Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění : názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění, Praha Odeon 1991
 • James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991
 • Roman Kubička, Jiří Zelinger, Výkladový slovník. Malířství, grafika, restaurátorství, Praha 2004
 • Michael Cassin, More than meets the eye. A closer look at paintings in the National Gallery, London 1987
 • Dawson W. Carr - Mark Leonard, Looking at paintings. A guide to technical terms, Malibu - London 1992
 • Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Praha 2006

 

 • Jiří Kotalík a kol., Národní galerie v Praze I. Sbírka starého evropského umění. Sbírka starého českého umění, Praha 1984
 • Vít Vlnas ed., Evropské umění od antiky do závěru baroka. Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci, Praha 2004
 • Vít Vlnas ed., Umění manýrismu a baroka v Čechách. Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Jiří, Praha 2005

 

 • Naděžda Blažíčková-Horová, Krajina v českém umění 17.-20. století. Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v paláci Kinských, Praha 2005
 • Pavel Preiss, Česká barokní krajina, katalog výstavy, Praha 1964
 • Hana Seifertová - Anja K. Ševčík, S ozvěnou starých mistrů. Pražská kabinetní malba 1690-1750, katalog výstavy, Praha 1997
 • kol. autorů, Dějiny českého výtvarného umění I/1,2. Od počátku do konce středověku, Praha 1984
 • kol. autorů, Dějiny českého výtvarného umění II/1,2. Od počátků renesance do závěru baroka, Praha 1989
 • Helena Soukupová, Anežský klášter v Praze, Praha 1989 (2. vyd. Praha 2011)

 

Teaching methods - Czech
Last update: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)

Přednášky, exkurze, konzultace.

Requirements to the exam - Czech
Last update: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)

zápočet po ZS: aktivní účast, popis vybraného obrazu ve formě katalogového hesla

Syllabus - Czech
Last update: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)

Portrétní malba Karla Škréty

Umění zblízka - základní pojmy (Šternberský palác)

Potěšení pro všechny smysly - proměny barokního zátiší (Schwarzenberský palác)

Daleké obzory - krajina v české barokní malbě (Schwarzenberský palác)

Sv. Anežka Česká (Klášter sv. Anežky České)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html