SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of History I - ON2305113
Title: Didaktika dějepisu I
Guaranteed by: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPND2D102A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PaedDr. František Parkan
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Classification: Teaching > History
Is incompatible with: ONUZ05001, ONUZ05V001, ONUZ05V002, ONUZ05002
Annotation -
Last update: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2014)
This subject is taught in Czech.
Literature - Czech
Last update: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)

Čapek, V. Pohledy do počátků dějepisného vyučování v Evropě. In: Učitelské vzdělávání VII. Praha 1973.

David, K. Metodika dějepisného vyučování na školách obecných a občanských, Velké Meziříčí: Šašek, 1923.

Julínek, S. 30 let dějepisné výuky na českých základních školách z hlediska vývoje učebních plánů, učebních osnov a školních učebnic. Příspěvek k dějinám oborové didaktiky v letech 1945 - 1975. In: Sborník prací pedagogické fakulty J.E. Purkyně v Brně. Řada společenských věd. č. 8. Brno UJEP, s. 143 - 161.

Julínek, S. a kol. Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno:MU, 2004.

Kovaříková, J. Učebnice dějepisu jako nástroj formování  českého historického povědomí v druhé polovině 19. století, Sborník AUC, Praha 1973.

Kutnar, F., Marek, J, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátku národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století, Praha:Lidové noviny,1997.

Lepař, J. O metodách dějepisného vyučování, Praha 1879.

Mejstřík, V. a kol. Metodika dějepisu jako učebního předmětu, Praha: SPN, 1974.

Opatřil, S. Metodika dějepisu. Praha: SPN 1956.

Šlik, V. Z dějin teorie vyučování dějepisu v českých zemích v 19. století, Sborník, Pedagogická fakulta UK, Historie III, Praha 1973.

Teaching methods - Czech
Last update: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)

Přednášky, semináře, konzultace.

Syllabus - Czech
Last update: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)

Přednášky

Didaktika jako předmět

Hodnocení učebnic

Vývoj vzdělávání učitelů

Vývoj didaktiky

Projektové vyučování - příklad dobré praxe

Exkurze a vycházka - místo ve výuce dějepisu

Semináře

Dějepis a jeho vývoj do 19.st

Rozbor a hodnocení učebnic  dějepisu - období historiografie Palackého a období Gollovy školy

Rozbor a hodnocení učebnic  dějepisu - období první republiky

Vycházka a její praktické provedení

Struktura vyučovací hodiny - náslech na ZŠ - hodnocení náslechu

Rozbor a hodnocení učebnic dějepisu - období 2. republiky a protektorátu

Rozbor a hodnocení učebnic dějepisu - období - 1945 - 48

Rozbor a hodnocení učebnic dějepisu - období 50. léta

Rozbor a hodnocení učebnic dějepisu - období 60. léta

Rozbor a hodnocení učebnic dějepisu - období 70. a 80. léta

Rozbor a hodnocení učebnic dějepisu - období 90. let

Rozbor a hodnocení učebnic dějepisu - období RVP

Časopisy

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html