SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physical education for educators I. - OKBV3T027A
Title: Tělesná výchova pro vychovatele I
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, C [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9025
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Pre-requisite : OKBV3P011A
Annotation -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (27.01.2020)
Position and focus of school TV didactics in the context of the teaching profession. The subject is upgraded, resp. deepened the development of innovative methods and didactic, respectively. organizational forms of teaching including didactic measures within the current issue of inclusive education in terms of measures ensuring adequate inclusion of pupils with specific educational needs. Link to study support in MOODLE: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9025
Aim of the course -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (26.01.2020)

Learning outcomes of the course unit The aim of the subject is to create a basic idea about the position and focus of school TV didactics in the context of the teaching profession. The subject is upgraded, resp. deepened the development of innovative methods and didactic, respectively. organizational forms of teaching including didactic measures within the current issue of inclusive education in terms of measures ensuring adequate inclusion of pupils with specific educational needs.

Literature -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (26.01.2020)

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. www.vuppraha/ramcovy.cz
Dvořáková, H. Didaktika tělesné výchovy a dětí s hendikepy. Praha: UK PedF.

Dlouhý, M. Rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením prostřednictvím intervenčního pohybového programuPraha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2011.
Mužík, L., Krejčí, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc: Hanex.
Mazal, F. Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex, 2000.
Měkota, K., Kovář, R. at al. Unifittest (6 - 60). Olomouc: UP, 1995.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Optimalizace denního režimu žáků mladšího školního věku. České Budějovice. INCA, 1999.
Krejčí, M., Baumeltová, M. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice. JČU, 2001.
Dobrý, L., Svatoň, V. Analýza didaktické interakce. Praha: UK FTVS.
Adamírová, J. Hravá a zábavná výchova pohybem. Základy psychomotoriky. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy, 2003.

Syllabus -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (26.01.2020)

- Introduction to physical education didactics.

- Resources and position in the science system.

- The characteristics of the pupil and teacher's role in the educational process of TV.

- Methodological-organizational forms of TV, didactic procedures, methods, styles, their applications and trends.

- The subject of TV didactics, TV didactics as a science discipline and teaching subject.

- Student in educational process TV - ontogenesis of motors, didactic aspects of motor learning.

- The personality of a TV teacher, professional analysis, teacher competencies.

- Didactic principles in TV.

- Issues of inclusive education and access in the context of the teaching profession in physical education.

- Innovative methods, procedures and didactic aspects in the context of inclusion of pupils with specific educational needs in physical education.

Course completion requirements -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (26.01.2020)

Requirements for passing the subject (credit, respectively exams) are clearly based on the subject content, annotation and studied literature in the course description in SIS and are further specified by the teacher at the beginning of the semester. Requirements for completion of the seminar work in the selected area and the written test (at least 75%).

Learning resources -
Last update: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (27.01.2020)

Link to study support in MOODLE: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9025

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html