SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Human biology for educators - OKBV3P016A
Title: Biologie člověka pro vychovatele
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/0, MC [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: 30 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
PhDr. Alena Thorovská
Teacher(s): PhDr. Alena Thorovská
Co-requisite : OKBV3P011A
Is pre-requisite for: OKBV3P053A
Annotation -
Last update: PhDr. Alena Thorovská (13.09.2021)
The course is to equip students with knowledge about the structure and especially the function of the human body in its ontogenetic transformation as a propaedeutic professional basis for educators. Emphasis is placed on those parts of the curriculum that are essential for understanding the development and biological peculiarities of school-age children.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Alena Thorovská (13.09.2021)
Goal of the course - aims of the course unit: The student is able to correctly use professional terminology, he is able to put knowledge about the structure of the human body into context.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (01.09.2021)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám. Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 20 minut, samostudium literatury (za celý semestr) 30 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 10 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 12 hodin. Seminární práce 12 hodin, příprava na zkoušku a zkouška 12 hodin.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.01.2020)

Dylevský, I. (2000). Somatologie. Olomouc: Epava.

HANUŠOVÁ, J. (2013). Kapitoly z biologie člověka. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta.

Křivánková, M., & Hradová, M. (2009). Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. Praha: Grada.

Machová, J. (2010). Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum.

PŘÍVRATSKÝ, V. (2004). Biologie člověka pro učitele a vychovatele. Praha: PedF UK.

Šmarda, J. et al. (2004). Biologie pro psychology a pedagogy. Praha: Portál.

Syllabus -
Last update: PhDr. Alena Thorovská (13.09.2021)
Overview of teaching topics: 1. Properties of living matter, its stages of integration - genes, cells, tissues, organs, organ systems. 2. Musculoskeletal system. 3. Cardiovascular system. 4. Respiratory system. 5. Gastrointestinal system. 6. Urogenital system. 7. Immune system. 8. Endocrine system. 9. Nervous system. 10. Sensory system.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Alena Thorovská (05.10.2021)

Podmínkopu pro ukončení je splnění testu minimálně na 70%.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (23.01.2020)

On-line studijní opora na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8953

Heslo pro hosty: akredkpg19

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html