SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Technology in extracurricular activities - OKBV3I024A
Title: Počítač v zájmové činnosti
Guaranteed by: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:12/0, C [HS]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: 23 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jiří Leipert, Ph.D.
Pre-requisite : OKBV3P011A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. (27.01.2020)
Tento návazný předmět prohlubuje orientaci v informačních technologiích, je zaměřen na praktické využití technologií v aktivitách majících pozitivní výchovný dopad a přitom rozvíjejících a doplňujících školní výuku s důrazem na zájmovou volno-časovou náplň. Hlavním cílem je vybavit studenty adekvátními vědomostmi a dovednostmi, které zlepšují orientaci v oboru a budou jim pomáhat podle potřeby volit nejvhodnější metodické postupy. Hlavní témata: Postavení informační výchovy v současném světě. Informační gramotnost. Informační zdroje a jejich využití. Právo a informační společnost. Implementace informační výchovy do vzdělávacího a výchovného procesu (RVP, standardy).
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. (26.01.2023)
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 5 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 20 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 3 hodiny
Příprava na zápočet 4 hodiny
Literature - Czech
Last update: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. (16.01.2020)

BRDIČKA, B. Učení s počítačem. Praha : PřF UK, 1996.

BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání. AISIS, Kladno 2003, ISBN 80-239-0106-0, http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/.

Portály zabývající se danou problematikou - především Učitelský spomocník, RVP.cz, Česká škola, eTwinning ad.

Zdroje Internetu odkazované ze stránek kurzu

Materiály a soubory předávané v průběhu semestru

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. (26.01.2023)

- aktivní práce v seminářích

- vypracování seminární práce a její obhajoba

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. (10.03.2020)

Předmět Počítač v zájmové činnosti má svou podporu kurzem na Google Učebně...

Pro vstup do kurzu:

 

 
Pro účely akreditace je zřízen Google účet, kde je tento kurz již zapsán, stačí se přihlásit na adrese: 
s účtem: proakreditaci@gmail.com
a heslem: akre2020 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html