SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Special education of individuals with mental hendicap II. - OKBS1S121A
Title in English: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s MP II.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 Ex [hours/week]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Teacher(s): PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Pre-requisite : OKBS1S107A
Interchangeability : OPBS1S121A
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (03.02.2019)
Trendy v podpoře člověka s mentálním postižením - osobnosti, počátky ústavní péče, původní poslání ústavů, charakteristické znaky ústavu jako totální instituce (E. Goffman), deinstitucionalizace. - Zdravotní postižení a významné lidsko-právní dokumenty - UN CRPD/Úmluva o právech osob se zdravotním postižením - článek 5, 19, 24. - Rodina s mentálně postiženým dítětem. Psychologické modely reakce rodičů – typické fáze. - Sociální služby - východiska, principy, příspěvek na péči. - Právní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - formy základního vzdělávání pro žáky s MP, charakteristika speciálních vzdělávacích potřeb dle Katalogu podpůrných opatření, poradenská pracoviště - druhy. - Komunikační specifika v kontextu mentálního postižení, augumentativní a alternativní komunikace, příklady komunikačních systémů používaných u jedinců s MP. - Zaměstnávání - pracovní rehabilitace/metoda podporované zaměstnávání
Aim of the course - Czech
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (03.02.2019)

Student se orientuje v  do systému podpory jedinců s mentálním postižením postižením v duchu současného inkluzivního paradigmatu speciální pedagogiky.

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (03.02.2019)

Černá, M., Šiška, J., Strnadová I., Titzl, B.: Česká psychopedie. Karolinum Praha 2015

Valenta, M., Muller: Psychopedie, teoretické základy, metodika. Parta 2013

Valenta,M., Michalík,J., Lečbych,M. a kol. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně.právním kontextu. Grada. raha 2012

Michalík, J.  a kol.: Zdravotní postižení a pomáhající profese, Portál, 2011

Matoušek, O. a kol.: Sociální služby. Portál. 2007

Vágnerová M.: Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál, Praha 2004

Novosad, Libor. Základy speciálního poradenství : struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5

Šiška, J., Latimier, C.: Práva dětí s mentálním postižením v České Republice v kontextu Úmluvy o právech dítěte OSN. Sociální práce. 2011 dostupné z https://cuni.academia.edu/JanSiska

Šiška, J., Káňová, Š.: Kvantitativní analýza deinstitucionalizace sociálních služeb v České Republice. Sociální práce 2013. dostupné z https://cuni.academia.edu/JanSiska

 

Vybrané internetové zdroje:

Inclusion Europe: http://inclusion-europe.eu/

Šance dětem. Děti se zdravotním postižením. https://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/deti-se-zdravotnim-postizenim.shtml

Academic Network of European Disability Experts (ANED) http://www.disability-europe.net/

Společnost pro podporu osob s potižením (SPMP ČR) http://www.spmpcr.cz/

Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (03.02.2019)

Hospitace v centru denních služeb Tloskov, písemná zkouška.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html